Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 6. Ünite Cevapları

“3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 6. Ünite Cevapları

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 156  [/syf]

1. Öğrenciler canlı ve cansız varlıklarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin söylediği doğrudur?

A) Yalnız Yusuf
B) Ali ve Aslı
C) Aslı ve Yusuf
D) Ali, Aslı ve Yaren

 • Cevap: B

2. Aşağıdaki görselde aynı bölgede yaşayan bir ağaç ve keçi verilmiştir. Buna göre bu iki varlık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her iki varlık da canlıdır.
B) Keçi hareket edebilirken ağaç hareket edemez.
C) Ağaç yaprakları ile keçi ise akciğerleri ile solunum yapar.
D) Keçi besinini bitkilerden sağlarken ağaç besinini kendi üretir.

 • Cevap: B
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 157 [/syf]

3. Aşağıdaki canlılara ait bazı özellikler görsellerin altında verilmiştir. Buna göre görsellerde canlıların ortak özelliklerinden hangisine dikkat çekilmiştir?

A) Tepki verme
B) Hareket etme
C) Boşaltım yapma
D) Solunum yapma

 • Cevap: C

4. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kendi türünü devam ettirmek için çoğalır?

 • Cevap: A
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 158 [/syf]

5. Aşağıda canlıların bazı ortak özellikleri verilmiştir. Bu özellikler, ilgili görsellerle eşleştirildiğinde çizgilerin görünümü nasıl olur?

 • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) Büyümek, gelişmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.
B) Kendilerine benzer canlılar meydana getirirler.
C) Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
D) Boşaltım yaparlar.

 • Cevap: C
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 159 [/syf]

7. Bir öğrenci canlı ve cansız varlıkları sınıflandırmak için çeşitli örneklerin yer aldığı notlar hazırlıyor. Ancak sınıflandırmasında yanlışlık yaptığını fark ediyor. Buna göre öğrenci, yazdığı hangi örneklerin yerini değiştirirse sınıflandırması doğru olur?

A) Ayçiçeği – Su
B) Kurbağa – Salyangoz
C) Toprak – Su
D) Toprak – Salyangoz

 • Cevap: D

8. Aşağıdakilerin hangisinde canlıların boşaltım özelliğine yönelik bir örnek vardır?

 • Cevap: D
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 160 [/syf]

9. Aşağıdakilerden hangisi beslenme yapamaz?

 • Cevap: D

10. Aşağıda bir bitkinin yaşam döngüsü verilmiştir. Bu bitkinin yaşam döngüsünün I, II ve III numara ile gösterilen evreleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: B
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 161 [/syf]

11. Bitkiler belirli bir yaşam döngüsüne sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir tohumun bitkiye dönüşmesi sırasında gözlenen ilk olaydır?

A) Köklerinin çıkması
B) Çiçeklerinin oluşması
C) Yapraklarının büyümesi
D) Kendi tohumlarını üretmesi

 • Cevap: A

12. Aşağıda bir elmanın yaşam döngüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elmanın çekirdekleri tohumlarıdır.
B) Ağacın büyümesi için su da gerekir.
C) Çiçekler gelişir ve meyveyi oluşturur.
D) Tohumun çimlenmesi için güneş ışığı gereklidir.

 • Cevap: D
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 162 [/syf]

13. Aşağıda bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturan evreler verilmiştir. Bu evrelerin doğru olarak sıralanmış hâli hangisidir?

 • Cevap: C

14. Şehir merkezinde yaşayan Ebru, yakın çevresinde aşağıdakilerden hangisine sıklıkla rastlamaz?

 • Cevap: B
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 163 [/syf]

15. Aşağıdaki görselde bir grup öğrencinin çevre temizliği ile ilgili hazırladıkları afişe yazmak istedikleri bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi afişte yer alabilir?

A) Yalnız Ela
B) Mehmet ve Ela
C) Mehmet ve Selim
D) Mehmet, Ela ve Selim

 • Cevap: C

16. Temiz bir çevre için aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmalıdır?

 • Cevap: B
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 164 [/syf]

17. Aşağıdaki görsellerin hangisinde doğal çevreye zarar verilmektedir? 

 • Cevap: B

18. Arda aşağıdaki haritada gösterilen bölgede yaşamaktadır. Buna göre Arda’nın yaşadığı bölgedeki alanlardan hangileri yapay çevredir?

A) Yalnız 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 1,3 ve 4

 • Cevap: C
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 166 [/syf]

21. Defne yakın çevresini daha yaşanılabilir hâle getirmeye yönelik yapay çevre tasarlamıştır. Buna göre Defne tasarladığı çevre ile hangisini amaçlamamıştır?

A) Yaşadığı şehrin daha kalabalıklaşmasını
B) Çocuklar için daha güvenli alanlar olmasını
C) Trafiğin oluşturduğu ses ve hava kirliliğinin azalmasını
D) Çevresindeki atıkların azalması ve geri dönüştürülmesini

 • Cevap: A

22. Aşağıdaki tabloda doğal çevrenin korunmasına yönelik bazı davranışlar verilmiştir. Buna göre doğru davranışlara ait kutular işaretlendiğinde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Cevap: D
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa  167 [/syf]

23. Aşağıdaki ortamlardan hangisi yapay çevredir? 

 • Cevap: A

24. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • Cevap: B
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 168 [/syf]

25. Ahmet, ailesi ile pikniğe gittiğinde görseldeki çevre sorunu ile karşılaşmıştır. Arkadaşları ile çevre bilinci oluşturmak için bir afiş hazırlamaya karar vermişlerdir. Bu afişe aşağıdaki sloganlardan hangisini yazmaları uygun olmaz?

A) Doğaya çöp atma
B) Naylon poşet kullanma
C) Atık piller çöp kutusuna
D) Temiz bir dünya için el ele

 • Cevap: C

26. Millî parklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Koruma altına alınması gereken yapay çevrelerdir.
B) Pek çok bitki ve hayvanı bir arada görmek mümkündür.
C) Doğaya olan özlemimizi giderebilmek için gittiğimiz yerlerden biridir.
D) Dinlenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarımızı karşılayan ender bulunan alanlardır.

 • Cevap: A

27. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir çevredir?

 • Cevap: A
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 169 [/syf]

28. Doğal anıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Peribacaları, travertenler, mağaralar doğal anıtlara örnektir.
B) Doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuşlardır.
C) İnsanların ilgisini çeken muhteşem oluşumlardır.
D) Canlıların yaşaması için uygun ortamlar değildir.

 • Cevap: D

29. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Atık miktarını azaltılması
B) Enerji ve para tasarrufu
C) Dünya kaynaklarının daha az tüketilmesi
D) Atıkların doğada daha uzun süre kalması

 • Cevap: D
[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 170 [/syf]

30. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen ifadelerden uygun olanları yazınız.

 • Cevap: 

1. Arabalar ve fabrikalardan havaya salınan gazları solumak sağlığımızı olumsuz etkiler.
2. Lağım suları ve çöp gibi atıklar nehir, göl ve denizlere ulaşırsa canlılar zarar görür.
3. Hava kirliliği, Dünya’yı Güneş’in zararlı etkilerinden koruyan ozon tabakasına zarar verir.
4. Güneş ışığı ve rüzgâr; yenilenebilir ve çevre kirliliğine neden olmayan kaynaklardır.
5. Cam, kâğıt, plastik ve metal atıklar geri dönüştürülerek yeni ürünler elde edilir.

31. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluklara doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap: 

(Y) Hava, toprak ve su canlı varlıklardır.
(D) Yavru bir kedi erişkin olduğunda büyümesi durur.
(Y) Hayvanlar kendi besinlerini üretebilirler.
(Y) Bitkiler hareket edemezler.
(D) Canlı varlıklar besine, suya, havada ya da suda bulunan oksijene ihtiyaç duyar.
(D) Yaşadığımız çevreyi korumak ve temiz tutmak hepimizin görevidir.
(Y) Plastik maddelerin doğada kalma süresi çok kısadır.
(D) Kâğıtların geri dönüşümü daha az ağacın kesilmesi anlamına gelir.

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 171 [/syf]

32. Aşağıda çevremizdeki bazı unsurlara ait numaralanmış görseller verilmiştir. Bu unsurları doğal ve yapay çevre olmalarına göre sınıflandırarak aşağıdaki tabloya numaralarını yazınız.

 • Cevap: 

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 172 [/syf]

33. Aşağıdaki görselleri karşılayan canlılık özelliklerini bulmacada ilgili alana yazınız.

 • Cevap: 

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 173 [/syf]

34. Aşağıda bazı atık maddeler verilmiştir. Verilen atık maddeleri uygun geri dönüşüm kutularının içine yazarak ayrıştırınız.

 • Cevap: 

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 174 [/syf]

35. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen ifadelerden uygun olanları yazınız.

 • Cevap: 

1. Millî parklar birçok canlının doğal yaşamı olan ve koruma altına alınan doğal çevrelerdir.
2. Çeşitli kaynakların kullanımından ortaya çıkan atıkların bilinçsizce doğaya bırakılması çevre kirliliğine neden olur.
3. Doğal çevreler insanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış yerlerdir.
4. Geri dönüşüm, atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesidir.
5. İnsan etkisiyle oluşturulmuş ya da değişikliğe uğratılmış yerlere yapay çevre denir.
6. Doğal anıtlar yer kabuğunun oluşumu sırasında meydana gelen yeryüzü şekilleridir.
7. Köprüler yapay çevreye örnektir.

[syf]3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 175 [/syf]

36. Aşağıda fasulye bitkisinin yaşam döngüsünü gösteren bir şema ve görselleri verilmiştir. Bu yaşam döngüsünü oluş sırasına göre aşağıdaki kutucuklara yazınız. Her aşamaya ait görseli keserek uygun alana yapıştırınız.

 • Cevap: 

3. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 6. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry