Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 9[/syf]

1. Dünya, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte (1 gün), Güneş’in etrafındaki dolanımını ise 365 gün 6 saatte (1 yıl) tamamlar. Buna göre, Dünya, Güneş’in etrafında 1 defa dolandığında kendi etrafında kaç tam dönüş yapar?

A) 24
B) 30
C) 52
D) 365

 • Cevap: D

2. Aşağıda fosillerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Üst üste biriken kayaçlar içerisinde oluşur.
II. Kısa sürede oluşur.
III. Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarıdır. Buna göre, verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: B

3. Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrol
B) Fosil
C) Mineral
D) Mücevher

 • Cevap: C

4. Uzun yıllar önce yaşamış canlıların günümüzde de tanınmasına yardımcı olan kalıntılarına ne denir?

A) Petrol
B) Kömür
C) Fosil
D) Mineral

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 10[/syf]

5. Fosilleşmenin meydana gelebilmesi için kalıntıların hava ile temasının hemen kesilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ortamların hangisinde fosilleşme gerçekleşmez?

A) Buzul ortam
B) Bitki reçinesi
C) Kireç taşı
D) Toprak yüzeyi

 • Cevap: D

6. Dünya kendi ekseni etrafında dönmektedir. Eğer Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisinin olması beklenirdi?

A) Gece ile gündüz oluşurdu.
B) Bir gün meydana gelirdi.
C) Gölge uzunlukları gün içinde değişirdi.
D) Dünya’nın hep aynı yüzü Güneş’i görürdü.

 • Cevap: D

7. Ali uyandığında Güneş’i doğuda, öğlen okuldayken tepede, akşamüzeri eve dönerken ise batıda görüyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
C) Mevsimlerin oluşması
D) Bir günün 24 saat olması

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 11[/syf]

8. Aşağıda Dünya’nın hareketleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Dünya batıdan doğuya doğru döner.
II. En uzun gölge boyu öğle saatlerinde olur.
III. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
IV. Güneş’in doğup batıyor gibi görünmesinin nedeni Dünya’nın hareketidir. Verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV

 • Cevap: C

9. Elif ve arkadaşları gittikleri piknikte topladıkları taşların farklı renklerde olduğunu gördüler. Aynı koşullardaki taşların farklı renkte olmasının temel nedenini hangi çocuk doğru söylemiştir?

A) Ayşe
B) Mehmet
C) Elif
D) Kübra

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 12[/syf]

10. Dünya’nın hareketleri ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir.
I. Dünya Güneş etrafındaki dolanım hareketini … tamamlar.
II. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle … oluşur.
III. Dünya kendi ekseni etrafında … doğru döner.

Verilen açıklamalarda noktalı yerlere gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 365 gün 6 saatte gece ve gündüz batıdan doğuya
B) 24 saatte mevsimler batıdan doğuya
C) 365 gün 6 saatte gece ve gündüz doğudan batıya
D) 24 saatte mevsimler doğudan batıya

 • Cevap: A

11. Kayra, güneşli bir günde Türk bayrağının gölgesini gözlemliyor. Bayrağın gölgesini gün içinde farklı zaman dilimlerinde, farklı yerlerde ve farklı büyüklükte görüyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş’in sürekli hareket etmesi
B) Gölgelerin aynı anda birçok yerde olabilmesi
C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
D) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 13[/syf]

12. Yukarıda verilen cümleler doğru ise “D” yolu, yanlış ise “Y” yolu takip edildiğinde hangi sembole ulaşılır?

 • Cevap: B

13. Şekildeki Türkiye haritasında Van ve Sakarya illeri gösterilmiştir. Sakarya’da güneş doğmaya başlarken Van’da güneş çoktan doğmuştur. Bu durum bize neyi gösterir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolandığını
B) Bir günün 24 saat olduğunu
C) Mevsimlerin oluşumunu
D) Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğünü

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 14[/syf]

14. Bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir?

A) Fosil
B) Kayaç
C) Maden
D) Toprak

 • Cevap: B

15. Aşağıdakilerden hangisi kayaçlardan elde edilen madenlerden üretilmemiştir?

A) Deterjan
B) Toz şeker
C) Ayna
D) Elektrik teli

 • Cevap: B

16. Geçmişte yaşamış bitki ve hayvanların günümüze ulaşan sertleşmiş kalıntılarına ….I….. denir.
Bu kalıntı ve izlerini inceleyen bilim dalına ise …….II….. denir.

Yukarıda verilen cümlelerde yer alan boşluklara yazılması gereken uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maden Madencilik
B) Fosil Jeoloji
C) Maden Paleontoloji
D) Fosil Paleontoloji

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 15[/syf]

17. Aslı, kayaçlar konusuna çalışırken doğada birçok kayacın bulunduğunu fark eder. Bu kayaçlardan kum ve taşın bina yapımında, mermerin heykel yapımında, altının ise kolye ve küpe yapımında kullanıldığını öğrenir. Buna göre Aslı, kayaçlar ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz?

A) Bütün kayaçlar aynı minerallerden oluşur.
B) Kayaçlar arasında madenler önemli bir ekonomik değere sahiptir.
C) Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır.
D) Kayaçlar arasında madenler, sanayide, önemli bir yere sahiptir.

 • Cevap: A

18. Fosillerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Canlının geçirdiği gelişimler hakkında bilgi verir.
B) Her zaman, canlının tüm vücut parçalarını içerir.
C) Nesli tükenmiş canlıların tanınmasını sağlar.
D) Geçmişte yaşamış canlıların modellerinin oluşturulmasını sağlar.

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 16[/syf]

19. Yıllar önce dünyamızda yaşamış olan canlıların kalıntılarıdır.
Kayaçların yapısını oluşturan maddelerdir.

Yukarıdaki açıklamalarda bahsedilen kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Toprak Maden
B) Fosil Mineral
C) Mineral Fosil
D) Maden Mineral

 • Cevap: B

20. Fosillerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Milyonlarca yıl öncesinden gelen canlı kalıntılarıdır.
II. Fosilleşme yalnızca kayaçlarda gerçekleşir.
III. Fosillerle ilgilenen bilim insanları arkeologlardır. Verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

 • Cevap: D

21. Fosilleşmenin aşamaları karışık olarak verilmiştir.
1. Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar.
2. Tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosili oluşturur.
3. Fosiller yüzeyde açığa çıkar.
4. Canlı kalıntıları deniz dibine batar ve yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür. Bu aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?

A) 4-3-2-1
B) 2-3-4-1
C) 2-1-4-3
D) 4-2-1-3

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 17[/syf]

22. Canlılara ait bazı kısımlar aşağıda verilmiştir.
I. Diş
II. Boynuz
III. Kemik
Buna göre, verilenlerden hangileri fosilleşir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fosiller çok kısa sürede oluşur.
B) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi verir.
C) Fosilleri inceleyen bilim dalına “biyoloji” denir.
D) Fosilleşme için ölen canlının havayla temas etmesi gerekir.

 • Cevap: B

24. Dünya kendi ekseni etrafında …..I……, Güneş’in etrafında ise……II…..hareketi yapar. Yukarıda I ve II ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

A) Dolanma Dönme
B) Dolanma Yavaşlama
C) Dönme Dolanma
D) Dönme Yavaşlama

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 18[/syf]

25. Bir canlı kalıntısının fosilleşebilmesi için bazı şartlar gereklidir.
I. Katmanlar halinde tortullarla örtülmeli.
II. Hava ile teması hemen kesilmeli.
III. Üzeri kum, kil, toprak, reçine vb. ile kaplanmış olmalı. Yukarıda verilen şartlardan hangilerinin gerçeklemesi gerekir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

26. Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yaptığı süre …….I……. olarak; Dünya’nın Güneş etrafında bir tam tur dolanma hareketi yaptığı süre ise …….II……. olarak kabul edilir.
Yukarıda I ve II ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

A) gün hafta
B) gün yıl
C) ay yıl
D) yıl gün

 • Cevap: B

27. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasına sebep olan etkenlerden değildir?

A) Akarsu
B) Rüzgâr
C) Yağış
D) Fosilleşme

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 19[/syf]

28. Oyuncaklarının resimlerini çizmek isteyen Ayşe, oyuncaklarının gölgesinden yararlanarak çizim yapmaya başladı. Sabah saatlerinde rahat çizebildiği resimleri, öğle saatinde gölgeleri küçüldüğü için çizmekte zorlandı. Oyuncaklar aynı iken gölgelerin değişmesine neden olan olay hangisidir?

A) Hava sıcaklığının farklılık göstermesi
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Cismin aldığı ışık miktarının azalması
D) Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanması

 • Cevap: B

29. Fosilleri inceleyen bilim dalı ve bu bilim dalı ile ilgilenen bilim insanlarına verilen isim hangisidir?

A) Arkeoloji – Paleontolog
B) Paleontoloji – Arkeolog
C) Paleontoloji – Paleontolog
D) Arkeoloji – Arkeolog

 • Cevap: C

30. Dünya’nın yapısı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşar.
B) Okyanus tabanında kaya ve taşlar bulunur.
C) Yer kabuğu karaların olduğu bölümde daha kalındır.
D) Kayaçlar yalnızca rüzgâr, sıcaklık farkı gibi dış faktörlerle oluşur.

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 20[/syf]

31. Fosilleri inceleyen bilim insanları, fosiller yardımıyla hangi bilgiye ulaşamaz?

A) Kaç yaşında olduklarına
B) Canlıların geçirdiği gelişim dönemlerine
C) Canlıların yaşadığı dönemin iklim özelliklerine
D) Aynı dönemde yaşamış tüm canlıların özelliklerine

 • Cevap: D

32. Aşağıdaki kutularda çeşitli minerallerin kullanım alanları verilmiştir.

 • Ampullerin içinde bulunan mineral vardır.
 • Dijital saatlerde kullanılan mineral vardır.
 • Kurşun kalemin ucunda bulunan mineral vardır.

I. A kutusunda tungsten minerali vardır.
II. B kutusunda alçı taşı minerali vardır.
III. C kutusunda grafit minerali vardır.

Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21[/syf]

33. Dünya’nın hareketleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşü ile gece gündüz oluşur.
B) Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanımı 365 gün 6 saat sürer.
C) Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketi sonucu 1 yıl oluşur.
D) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur.

 • Cevap: C

34. Yer kabuğunu oluşturan yapılara ilişkin bazı tanımlar verilmiştir.
• Milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarıdır.
• Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallerdir.
• Bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarıdır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi verilen tanımlamaların dışında kalır?

A) Fosil
B) Kayaç
C) Maden
D) Mineral

 • Cevap: D

35. Aybüke, fosilleşmenin aşamalarını sırasıyla aşağıdaki gibi yazıyor.
I. Ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür.
II. Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar.
III. Tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosili oluşturur.
IV. Fosiller yüzeyde açığa çıkar.

Aybüke’nin yaptığı sıralamada hangi cümleler yer değiştirirse sıralama doğru olur?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 22[/syf]

36. Dünya’nın hareketleriyle ilgili şekildeki bulmaca hazırlanmıştır. Bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kendi etrafındaki hareketidir.
B) Güneş’i görmeyen kısmında yaşanır.
C) Güneş etrafındaki hareketidir.
D) Güneş’i gören kısmında yaşanır.

 • Cevap: D

37. Yer kabuğundaki kayaçlardan maden olanların en temel özelliği nedir?

A) Sert olması
B) Yaygın olması
C) İşlenemez olması
D) Ekonomik değeri olması

 • Cevap: D

38. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasına neden olan etkenlerden değildir?

A) Rüzgâr
B) Yağmur
C) Mineraller
D) Sıcaklık farkı

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 23[/syf]

39. Bor madeniyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Isıya dayanıklı cam üretiminde kullanılır.
B) Ülkemizde en çok bulunan madenlerden biridir.
C) Termik santrallerde ve evlerde ısınma amaçlı kullanılır.
D) Hava yastıkları ve hidrolik frenlerin yapımında kullanılır.

 • Cevap: C

40. Aşağıdaki olaylardan hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucunda oluşmaz?

A) Bir günün 24 saat sürmesi
B) Yaz ve kış aylarında sıcaklık farkı oluşması
C) Cisimlerin gölge boyunun uzayıp kısalması
D) Yıldızların gökyüzünde görünür hâle gelmesi

 • Cevap: B

41. Sahra Çölü’nde Bulunan Balık Fosilleri
Bilim insanları Sahra Çölü’nde bulunan dağlarda binlerce fosil ortaya çıkardılar. Bulunan fosillerin birçoğu günümüzden 11.000 yıl önce yaşamış, insanlar tarafından avlanan balıklara aittir. Bulunan balık türleri daha çok yayın balığı ve tatlı su çipurasıdır. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde çöl olan alan, bir zamanlar balık avlanacak kadar sulak bir hâldeydi. Uzmanlar, balık fosilleri üzerinde bulunan kesik ve yanık izlerinin, balıkların bölgedeki yerleşimciler açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu gösterdiğini açıkladılar. Bu habere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sahra Çölü’nde o dönemde daha çok yayın balığı ve tatlı su çipurası bulunmaktadır.
B) Sahra Çölü’nde daha eski fosiller kayaçların en üst tabakalarında yer alır.
C) Sahra Çölü’nde o dönemde besin kaynaklarından birinin balık olduğu öğrenilebilir.
D) Sahra Çölü’nün geçmişteki iklimi ve yeryüzü şekli hakkında bilgi verir.

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 24[/syf]

42. Bakır ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Elektrikli alet yapımında kullanılır.
II. Bir madendir.
III. Süs eşyası yapımında kullanılır. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

43. Aşağıda fosillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
C) Rastlantılar sonucu oluşur.
D) Fosiller canlının yumuşak kısımlarıdır.

 • Cevap: D

44. Şekildeki bulutların içinde bazı bilgiler verilmiştir.
Gün içinde gölge oluşumları gerçekleşir.
Bir gün yirmi dört saat sürer.
Hareketin yönü batıdan doğuya doğrudur. Bulutların içindeki bilgiler aşağıda verilen olaylardan hangisinin sonucudur?

A) Dünya’nın Güneş çevresinde dolanması
B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
C) Güneş’in kendi etrafında dönmesi
D) Ay’ın Dünya etrafında dolanması

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 25[/syf]

45. Aşağıda Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K ve L şehirlerinde gündüz yaşanmaktadır.
B) L şehrinde gündüz, M şehrinde gece yaşanmaktadır.
C) M ve N şehirlerinde gece yaşanmaktadır.
D) N şehrinde gündüz, L şehrinde gece yaşanmaktadır.

 • Cevap: D

46. Aşağıda yer kabuğuyla ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekonomik değeri olan mineral ya da kayaçlar madendir.
B) Dağların bulunduğu yerlerde ince, okyanus çukurlarında ise daha kalındır.
C) Kayaçların birbirinden farklı olmalarının sebebi yapılarındaki minerallerdir.
D) Kayaç ateş küredeki magmanın yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşur.

 • Cevap: B

47. Aşağıda minerallerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Saf kum silika mineralinden oluşmaktadır.
II. Taş kömürü ve linyit doğal yakacaklardır.
III. Mermer ve bor Türkiye’nin önemli madenlerindendir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 26[/syf]

48. Fosilleşme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her yerde gerçekleşebilir.
B) Uzun bir zaman diliminde gerçekleşir.
C) Fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimler sonucu oluşur.
D) Bölgedeki yaşam ve iklim koşulları hakkında bizleri bilgilendirir.

 • Cevap: A

49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yapması bir gün olarak adlandırılır.
B) Dünya kendi etrafında dönerken, Güneş etrafında da dolanır.
C) Hava kararmaya başladığında Güneş batıdadır.
D) Güneş’in tam tepede olduğu vakit sabah vaktidir.

 • Cevap: D

50. Dünya’da en fazla Türkiye’de bulunan, askeri sanayide ve uçak yakıtlarında da kullanılanmaden hangisidir?

A) Altın
B) Gümüş
C) Demir
D) Bor

 • Cevap: D
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 27[/syf]

51. Yukarıdaki şehirlerin hangisinde güneş diğerlerinden önce doğar?

A) İstanbul
B) Ankara
C) Hatay
D) Hakkâri

 • Cevap: D

52. Görselde Dünya’nın hareketleri ile ilgili bir model verilmiştir. Buna göre modeli inceleyen bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi edinemez?

A) Gece ve gündüz oluşması
B) Dünya’nın Güneş çevresinde dolanması
C) Dünya’nın kendi etrafında dönme süresi
D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 28[/syf]

53. Minerallerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece kayaçlar içinde bulunur.
B) Kayaçların ve taşların rengini belirler.
C) Kayaçların sertlik derecesini belirler.
D) Her kayacın içinde farklı miktarda bulunabilir.

 • Cevap: A

54. Öğrencilerden bazıları görseldeki gibi madenlerle ilgili konuşuyorlar.
1. öğrenci: Demir, binaların yapımında kullanılır.
2. öğrenci: Bakır, mutfak eşyası yapımında kullanılır.
3. öğrenci: Taş kömürü, uydu yapımında kullanılır.
4. öğrenci: Altın, mücevher yapımında kullanılır.

Buna göre öğrencilerden hangisi madenlerle ilgili yanlış bilgiye sahiptir?

A) 1. öğrenci
B) 2. öğrenci
C) 3. öğrenci
D) 4. öğrenci

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 29[/syf]

55. Kübra, Mert, Ayfer ve Fırat fosilleşmenin aşamalarıyla ilgili bilgiler vermişlerdir.
Ayfer Tortulların altta kalan kısmı taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosilleri oluşturur.
Mert Fosiller yüzeyde açığa çıkar.
Fırat Ölmüş hayvanlar denize batar ve kalıntılar yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür.
Kübra Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar.

Öğrencilerin verdiği bilgilerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fırat Ayfer Kübra Mert
B) Mert Kübra Ayfer Fırat
C) Fırat Kübra Ayfer Mert
D) Mert Ayfer Kübra Fırat

 • Cevap: A

56. Aşağıdakilerden hangisinin ham maddesi kayaç değildir?

A) Porselen tabak
B) Cam bardak
C) Tahta kaşık
D) Çelik tencere

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 30[/syf]

57. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir madenden yapılmıştır?

A) Tren yolu rayları
B) Çaydanlık
C) Çivi
D) Balkon korkuluğu

 • Cevap: B
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 31[/syf]

58. Aşağıdaki mutfak eşyalarının yapımında kullanılan madenleri kutucuklardan seçerek yazınız.

 • Cevap: 

59. Aşağıda Dünya’nın hareketlerinin sonuçlarına yer verilmiştir. Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketinin sonuçlarını ‘MAVİ’ , Güneş’in etrafında dolanma hareketinin sonuçlarını ‘SARI’ renge boyayalım.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 32[/syf]

60. Aşağıdaki tabloda fosillerle ilgili verilen bilgileri doğru veya yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1 Günümüzde yaşayan canlı kalıntılarıdır. (Y)
2 Soyu tükenen canlılar hakkında bilgi verir. (D)
3 Dünyamızın oluşumundan itibaren geçen dönemler hakkında bilgi verir. (D)
4 Kara tabakasında bulunmaz. (Y)
5 Hayvanların sert olan kemik, kabuk ve diş kısımları fosilleşir. (D)
6 Canlılar öldükten kısa süre sonra fosilleşir. (Y)
7 Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. (D)
8 Sadece kayaların içinde oluşur. (Y)
9 Her ortamda kolayca oluşur. (Y)
10 Ölen her canlı fosilleşir. (Y)

61. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri, kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.

krom maden tungsten dönme dakika altın dolanma kuvars fosil hava

 • Cevap: 

1. Milyonlarca yıl önce yaşamış hayvan ve bitkilerin taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.
2. Nikel, altın, gümüş gibi ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
3. Canlıların sert kısımlarının fosilleşmesi için hava ile temasının hemen kesilmesi gerekir.
4. Ampullerin içinde tungsten adı verilen bir mineral vardır.
5. Saf kum taşı kayacı kuvars mineralinden oluşmuştur.
6. Uydu yapımında altın ve krom gibi madenler kullanılmıştır.
7. Dünya kendi etrafında dönme Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
8. Bir günlük zaman dilimi; saat, dakika saniye gibi zaman birimleri ile ifade edilir.

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 33[/syf]

62. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek, ulaştığımız çıkışı boyayalım.

 • Cevap: 3. Çıkış

63. Madenler ile kullanım alanlarını ok çizerek eşleştiriniz.

 • Cevap: 

1. Altın
2. Demir
3. Bakır
4. Bor

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 34[/syf]

64. Aşağıda verilen bulmacayı çözerek gizlenen şifreyi bulalım.
1. Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına denir.
2. Doğada katı hâlde bulunan, çeşitli renk, biçim, boyutta olan ve madene rengini veren maddedir.
3. Mermerin kullanım alanlarından biridir.
4. Elektronik sanayisinde kullanılan bir madendir.
5. Üzerinde yaşadığımız gök cismidir.
6. Ülkemizde çok bulunan ve uzay teknolojisinde kullanılan değerli bir madendir.
7. Grafit denilen madenin kullanım alanıdır.
8. Saf kum taşı kayacını oluşturan mineraldir.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 35[/syf]

65. Dünya’nın hareketlerini dikkate alarak; aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek, ulaştığımız çıkışı boyayalım.

 • Cevap: 2. Çıkış

66. Aşağıda fosillere ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğruysa yanlarındaki kutucukları boyayınız.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 37[/syf]

68. Aşağıda tanımlanan sözcükleri bulup bulmacaya yazalım .

SOLDAN SAĞA
1. 24 saatlik zaman dilimidir.
2. Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallerdir.
3. Geçmişte yaşamış canlıların milyonlarca yıllık taşlaşmış kalıntı ve izleridir.
4. İnşaat veya heykel yapımında kullanılan bir kayaç türüdür.
5. Gün içinde değişen zaman dilimidir.
6. Güneş’in doğduğu ve Dünya’mızın dönüş istikameti olan yöndür.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Doğada büyük yer tutan, bir veya birden fazla mineralden oluşan taş veya kaya parçasıdır.
2. Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddedir.
3. Dünya’nın karanlıkta kalan kısmında yaşanan zaman dilimidir.
4. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımından kaynaklanan uzun süreli sıcaklık değişimidir.
5. Elektrik-elektronik sanayinde ve mutfak eşyası yapımında çokça kullanılan bir madendir.
6. Sanayinin pek çok alanında, binalarda ve inşaatlarda kullanılan sert bir madendir.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 39[/syf]

71. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız.

 • Cevap: 

1. Taşların sert, parlak, yumuşak olmasına içerisindeki sebep mineraller olur.
2. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
3. Kayaçlarda bulunan canlı kalıntılarına fosil adı verilir.
4. Yer kabuğunun büyük ve sert tabakalarına kayaç denir.
5. Madenlerin işlenmemiş hâline hammadde denir.
6. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 40[/syf]

DENİZ TABANI
Bir denizde yaşayan canlılar ve deniz tabanında bulunan fosiller görselde verilmiştir. 72, 73 ve 74. soruları verilen görsele göre yanıtlayınız.

72. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin altındaki kutucuğu işaretleyelim.

 • Cevap: 

a. Bulunması en kolay olan fosil E fosilidir. (D)
b. Yalnızca küçük balıkların fosilleri oluşabilir. (Y)
c. Deniz dibindeki bitkilerin de fosilleri oluşabilir. (D)
d. Yer kabuğu, deniz tabanında karalara göre daha incedir. (D)
e. B fosili bulunduğu kayacın yaşı hakkında bilgi verebilir. (D)
f. Deniz tabanındaki kayalarda farklı mineraller bulunabilir. (D)
g. Denizin tabanında yer alan kayalar, taşların parçalanmasıyla oluşmuştur. (Y)

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 41[/syf]

73. Bir paleontolog aynı kayaç içerisinde bulunan fosillerin, aynı dönemlerde yaşadığını düşünmektedir. Düşüncesinin doğruluğunu kanıtlaması için aşağıda verilen fosillerden hangi ikisini seçmelidir? (Kutu içerisini işaretleyerek seçiminizi yapınız.)

Seçiminizin nedenini açıklayınız.

 • Cevap: “B ve C “ ya da “E ve F” fosilleri doğrudur. Çünkü her iki fosil de aynı katmandadır.

74. Paleontolog başka bir araştırmasında A ve F fosillerini seçerek incelemeler yapmıştır. Buna göre paleontoloğun araştırdığı durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bitkilerin fosilleri bulunur mu?
B) Cansız varlıkların fosilleri nasıl oluşur?
C) Aynı balık türü farklı dönemlerde de yaşamış olabilir mi?
D) Aynı kayaç içerisinde bulunan fosiller aynı dönemlerde mi yaşamıştır?

 • Cevap: C
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 42[/syf]

75. Aşağıda fosil oluşum aşamaları ile ilgili görseller ve bu görsellere ait açıklamalar verilmiştir.

Fosilleşme aşamalarının görselleri ile açıklamalarını eşleştiriniz.
a. Fosiller yüzeyde açığa çıkar.
b. Ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla örtülür.
c. Tortulların altta kalan katmanları taşlaşır ve kalıntılar sertleşerek fosili oluşturur.
d. Kayalar kıvrımlanır ve aşınmaya uğrar.

 • Cevap: 

76. Aşağıda madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Madenleri ve kullanım alanlarını eşleştiriniz, eşleştirilmeyen kutucuğu daire içine alınız.

 • Cevap: floresan lamba üretimi
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 43[/syf]

77. Madenlerin kullanım alanlarına karşılık gelen maden adlarını yandaki boş kutulara yazarak şifreyi bulunuz.

Isıyı ve elektriği iyi ilettiği için bazı elektrik devrelerinde kullanılır. Aynı zamanda süs eşyası, kaşık, çatal, vazo vb. eşyaların yapımında da kullanılmaktadır.

 • Cevap: gümüş

Otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarının yapımında kullanılır.

 • Cevap: demir

Radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlardan korunmada ve akü yapımında kullanılır.

 • Cevap: kurşun

İnşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilikte ve süs eşyalarının yapımında kullanılır.

 • Cevap: mermer

Cam, seramik, deterjan ve ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerinin yapımında kullanılır.

 • Cevap: bor

Elektrik-elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde, turistik eşya yapımında kullanılır.

 • Cevap: bakır

Kuyumculukta, elektrik-elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında, resmi paralarda kullanılır.

 • Cevap: altın

Şifre: MİNERAL

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 44[/syf]

78. Kartlarda Dünya ve Güneş’in hareketleri ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Numaralı kartlardaki kavramların ilişkisini doğru biçimde gösteren bir cümle yazınız. İlk cümle örnek olarak yazılmıştır.

 • Cevap: 

•Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
•Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner.
•Dünya, Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.
•Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketini 24 saatte tamamlar.
•Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketinin sonucunda mevsimler oluşur.

79. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen ifadelerden bularak eşleştiriniz.

 • Cevap: 

Dünya, Güneş etrafında bir tam dolanımını kaç yılda tamamlar? (Bir)
Dünya kendi etrafındaki dönüşünü hangi yönde yapar? (Batıdan doğuya)
Bir yıl kaç aydır? (On iki)
Şubat ayı dört yılda bir, kaç gün olur? (Yirmi dokuz)
Dünya kendi çevresindeki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? (Bir gün)
Bir yıl kaç haftadır? (Elli iki)
Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu ne oluşur? (Gece ve gündüz)
Bir gün kaç saattir? (Yirmi dört)
Dünya, Güneş çevresindeki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? (365 gün 6 saat)
Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması sonucu ne oluşur? (Mevsimler)

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 45[/syf]

80. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek ulaştığınız çıkışı boyayınız.

 • Cevap: 4. Çıkış

81. Baloncu Ali Amca üzerinde madenlerin yazılı olduğu balonları kullanıldığı alanlarla eşleştirmeni istiyor. Ali Amca doğru eşleşme sonucunda kalan balonu sana hediye edecek. Haydi, sana kalacak balonu bul o zaman!

 • Cevap: Demir
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 46[/syf]

82. Aşağıdaki çiçekte madenlerin kullanım alanları yazmaktadır. Her madeni kullanım alanı ile doğru eşleştirerek çiçeği buna göre boyayınız.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 47[/syf]

83. Madenler, doğal yollarla oluşan ekonomik değeri olan taş ve kayaçlardır. Aşağıda verilen özelliklerin hangi madene ait olduğunu belirleyerek numarasını ilgili madenin altına yazınız.
1. Kuyumculukta kullanılır.
2. İnşaatlarda, otomobil yapımında kullanılır.
3. Heykel ve süs eşyası yapımında kullanılır.
4. Uydu gibi araçların yapımında kullanılır.
5. Floresan lambalarda kullanılır.
6. Elektrik – elektronik sanayisinde ve mutfak eşyalarının yapımında kullanılır.
7. Cam, seramik, deterjan yapımında kullanılır.
8. Elektrik üretiminde, ısıtmada kullanılır.

 • Cevap: 

demir (2)
altın (1)
bakır (6)
kömür (8)
bor (7)
krom (4)
çinko (5)
mermer (3)

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 48[/syf]

84. Aşağıda verilen ipuçlarını kullanarak bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 49[/syf]

85. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek ulaştığımız çıkışı boyayalım.

 • Cevap: 5. Çıkış
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 50[/syf]

86. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek ulaştığımız çıkışı boyayalım.

 • Cevap: 3. Çıkış
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 51[/syf]

87. Fen bilimleri dersinin “Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri” ünitesinde öğretmen Ayşegül ve Kübra’ya etkinlik yaptırmak istiyor. Doğru bilgileri Ayşegül’ün, yanlış bilgileri de Kübra’nın çantalarına koymasını istiyor. Etkinlik sonunda Ayşegül ve Kübra’nın çantalarında hangi bilgiler yer alır, numaralarını yazınız.

1. Dünya’nın en dıştaki katmanına yer kabuğu denir.
2. Dünya kendi etrafında doğudan batıya doğru döner.
3. Bir yıl 365 gün 6 saattir.
4. Dünya kendi etrafında dönme, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
5. Ekonomik değeri olan kayaçlara çakıl denir.
6. Dünya’nın, Güneş’in etrafında dolanma hareketinden dolayı sıcaklık değişimleri yaşanır.
7. Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynıdır.
8. Canlıların yumuşak bölümleri fosilleşir.
9. Hayvan ve bitkilerin taşlaşmış kısımlarına fosil denir.
10.Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.

 • Cevap: 

KÜBRA: 2,5,7,8
AYŞEGÜL: 1,3,4,6,9,10

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 1. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry