Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları

[giris]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları ve Soruları[/giris]

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 33[/syf]

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım.

1) Fosiller nasıl oluşur?

 • Cevap: Canlı kalıntılarının toprak altında sıkışması sonucu oluşur.

2) Dünya’nın hareketleri arasındaki fark nedir? Açıklayalım.

 • Cevap: Dönme hareketi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dolanma hareketi ise Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazalım.

 • Cevap:

1) Dünya’nın Güneş etrafında belirli bir yörüngede ilerlemesine dolanma hareketi adı verilir.
2) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.
3) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
4) Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 365 günde tamamlar.
5) Dünya, Güneş etrafında dolanırken elips şeklinde bir yörünge çizer.

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

 • Cevap:

(Y) 1- Gece ve gündüz süreleri Dünya’nın her yerinde aynıdır.
(D) 2- Dünya’nın dönme hareketi batıdan doğuya doğrudur.
(Y) 3- Kayaçların hepsi sert yapıdadır.
(D) 4- Gün içerisinde Güneş’in konumunu değiştirmesi, Dünya’nın dönme hareketiyle ilgilidir.
(Y) 5- Fosiller sadece hayvanlara aittir.
(Y) 6- Kayaçların tamamı maden olarak kullanılır.
(D) 7- Ülkemiz birçok maden ve kayaç çeşidi bakımından zengindir.

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 34[/syf]

Ç. Aşağıda verilen sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken çizdiği yörüngeye benzer?

 • Cevap: A

2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur?

A) Gece ve gündüz oluşumu
B) Gün kavramının oluşması
C) Yönlerin ortaya çıkması
D) Mevsimlerin oluşumu

 • Cevap: D

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş, Dünya’nın etrafını 24 saatte dolanır.
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tur dönmesi ile mevsimler oluşur.
C) Dünya, Güneş’in etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar.
D) 1 yıl 24 saattir.

 • Cevap: C

4) Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mevsimler meydana gelir.
B) Geçen süreye 1 gün denir.
C) 365 gün 6 saatte tamamlanır.
D) Elips şeklinde bir yörünge izlenir.

 • Cevap: B

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 35[/syf]

5) I. 1 numaralı bölgede gece yaşanır.
II. 2 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
III. 3 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
IV. 4 numaralı bölgede gece yaşanır.
Yukarıdaki görsele göre verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) III ve IV
C) Yalnız IV
D) I ve III

 • Cevap: D

6) Fen Bilimleri dersi ile ilgili konu tekrarı yapan bir öğrenci Dünya’nın hareketleriyle ilgili aşağıdaki notları alıyor.
I. Yönlerin ortaya çıkması Dünya’nın dönme hareketinin bir sonucudur.
II. Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur.
III. Dönme ve dolanma hareketleri eşit sürede gerçekleşir.
Buna göre öğrencinin notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hepsi doğrudur.
B) 1 ve 2 doğru, 3 yanlıştır.
C) 2 doğru, 1 ve 3 yanlıştır.
D) Hepsi yanlıştır.

 • Cevap: B

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 36[/syf]

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın katmanları verilmiştir. 7 ve 8. soruları bu şekle göre yanıtlayalım.

7) Kayaçlardan oluşan tabaka hangi numara ile gösterilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: B

8) 3 numaralı kısım hangi tabakaya aittir?

A) Ateş küre
B) Su küre
C) Ağır küre
D) Hava küre

 • CevapC

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mermer ve linyit ülkemizdeki önemli madenlerdendir.
B) Kayaçlar toprağın parçalanmasıyla oluşur.
C) Ülkemiz bor rezervi bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır.
D) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.

 • CevapB

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 37[/syf]

10) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fosil olarak değerlendirilemez?
I. Dinozor kalıntıları
II. Günümüzde yaşayan insanlar
III. 10 milyon yıl öncesinden kalan balık kalıntıları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III

 • CevapB

11)
I. Yakıt olarak kullanılabilir.
II. Geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir.
III. Taşlaşmış canlı kalıntılarıdır.
Yukarıdaki bilgilerde verilen yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kayaç
B) Fosil
C) Ham madde
D) Maden

 • CevapB

12) Aşağıdakilerden hangisi fosil oluşturmaz?

A) Ağaç yaprağı
B) Midye
C) Masa
D) İnsan

 • CevapC

13) Aşağıdakilerden hangileri madendir?
I. Taş kömürü
II. Altın
III. Tahta
IV. Linyit

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV

 • CevapD

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 38[/syf]

Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

 • Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınları Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap