Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları 131-132-133-134-135

4. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-132-133-134-135 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 131-132-133-134-135

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 129[/syf]

ÖZETLEYELİM

 • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 130[/syf]

Saf Madde ve Karışımlar

• Saf madde tek cins madde içerir.
• Karışım birden fazla madde içerir.
• Su, tuz, şeker, demir, altın, bakır saf maddedir.
• Tuzlu su, şekerli su, ayran, hava, limonata, toprak karışımdır.
• Karışımlar süzme, eleme, mıknatısla ayırma gibi yöntemlerle birbirinden ayrılırlar.
• Her karışım ayrılırken içinde bulunan maddelere göre bir ayırma yöntemi belirlenir.
Örneğin makarna-su karışımı süzme, demir tozu-kum karışımı mıknatısla ayırma, çakıl taşı-kum karışımı ise eleme yöntemi ile ayrılır.
• Karışımların ayrılması ve ayrılmış maddelerin geri dönüştürülmesi ülke ekonomisine katkı sağlar.

 • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 131[/syf]

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayalım.

şekli-zeytinyağı-eşit kollu terazi-bakır-hacim-kilogram-erime-demir bilye-salata-dereceli silindir-eleme-termometre-madde

 • Cevap:

1. Suda yüzen maddelere örnek olarak zeytinyağı verilebilir.
2. Mıknatıs bakır gibi maddeleri çekmez.
3. Katı hâldeki bir maddenin belirli şekli ve hacmi vardır.
4. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özellikleridir.
5. Kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır.
6. Kütle birimleri kilogram ve gramdır.
7. Maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesine erime denir.
8. Maddelerin ısınıp soğuduğunu anlamak için termometre kullanılır.
9. Karışımlara örnek olarak salata verilebilir.
10. Talaş-un karışımını ayırmak için eleme yöntemi kullanılır.
11. Hacmi ölçmek için dereceli silindir kullanılır.
12. Hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir.

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 132[/syf]

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

 • Cevap:

1. Raptiye, suda batan bir maddedir. (D)
2. Şemsiye, suyu çekme özelliğine sahip bir maddeden yapılır. (Y)
3. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır. (D)
4. Katı maddelerin belli bir şekli vardır. (D)
5. Toz şeker, sıvı maddelere örnektir. (Y)
6. 1 kilogram, 1000 grama eşittir. (D)
7. Maddelerin boşlukta kapladığı yere kütle adı verilir. (D)
8. Donma, maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesidir. (Y)
9. Bütün maddeler katı hâldedir. (Y)
10. Pişen makarnayı sudan ayırmak için elek kullanılır. (Y)

Aşağıdaki kavramları, uygun açıklamalarla ok kullanarak eşleştirelim.

1. Demir
2. Kâğıt
3. Katı
4. Sıvı
5. Erime
6. Dereceli silindir
7. Eşit kollu terazi

a) Mıknatıs tarafından çekilmez.
b) Akışkan değildir.
c) Maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.
ç) Suda batan bir maddedir.
d) Maddenin belli bir şeklinin olmadığı ancak belli bir
6) Dereceli silindir hacminin olduğu hâlidir.
e) Hacim ölçmede kullanılan araçtır.

 • Cevap:

[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 133[/syf]

Ç. Aşağıdaki kutucuklarda verilen kavramları inceleyelim. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları yanıtlayalım. (Bir kavram birden fazla sorunun cevabı olabilir.)

1. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri suda yüzer?

 • Cevap: 6, 8 ve 10

2. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri kütle birimidir?

 • Cevap: 2 ve 9

3. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri suda batar?

 • Cevap: 1, 3 ve 12

4. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri hacim birimidir?

 • Cevap: 4 ve 11

5. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri mıknatıs tarafından çekilir?

 • Cevap: 1 ve 12

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir alışveriş poşetinde 500 g kıyma, 1 kg elma, 1250 g bulaşık deterjanı, 750 g şampuan, 500 g limon bulunmaktadır. Buna göre poşetin içindeki malzemelerin toplam kütlesi kaç kg’dır?

 • Cevap: 1.4

2. Bir sürahiye 300 mL limon suyu, 1400 mL su, 300 mL bal eklenerek bir içecek hazırlanmıştır. Buna göre karıştırılan maddelerin toplam hacmi kaç litredir?

 • Cevap: 2.2
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 134[/syf]

E) Soruların doğru cevabının bulunduğu seçeneği işaretleyelim.

1. suda yüzen bir maddedir. ▲ suda batan bir maddedir. Verilen ifadede ■ ve ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Karton Çivi
B) Karton Tahta kepçe
C) Talaş Pinpon topu
D) Talaş Pet bardak

 • Cevap: A

2. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzme-batma özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Tahta parçası
B) Naylon torba
C) Tuğla
D) Plastik kaşık

 • Cevap: C

3. Yukarıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1,2 ve 3

 • Cevap: B

4. Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir hacmi yoktur?

A) Doğal gaz
B) Zeytinyağı
C) Leblebi
D) Küp şeker

 • Cevap: A

5. Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli vardır?

A) Süt
B) Hava
C) Silgi
D) Zeytinyağı

 • Cevap: C

6. Bir sınıfta pamuğa kolonya döken öğretmenin üç öğrencisinin pamuğa olan uzaklıkları yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üç öğrenci de kolonyanın kokusunu aynı anda alır.
B) Kolonyanın kokusunu son alan öğrenci Özge’dir.
C) Kolonyanın kokusunu ilk alan öğrenci Kemal’dir.
D) Gamze, kolonyanın kokusunu alamaz.

 • Cevap: B

7. I. Çakıl-kum süzme
II. Makarna-su eleme
III. Demir tozu-un mıknatıs
Karışımlar ve ayırma yöntemleri ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: A
[syf]4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Çözümleri Sayfa 135[/syf]

8. Yanda görseli verilen madde ile ilgili,
1. Belirli şekle sahiptir.
2. Kütlesi ve hacmi vardır.
3. Akışkandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1,2 ve 3

 • Cevap: A

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin farklı hâlleri birlikte verilmiştir?

A) Su-süt-buz
B) Buz-zeytinyağı-hava
C) Buz-hava-bal
D) Su-buz-su buharı

 • Cevap: D

10. Yağmurluk, şemsiye ve bot üreten bir şirket bu üretimi yaparken kullanılan maddenin hangi özelliğinden yararlanır?

A) Suda batma
B) Suyu emmeme
C) Suda yüzme
D) Suyu çekme

 • Cevap: B

11. İçerisinde 500 mL su bulunan bir dereceli kaba bir taş parçası bırakıldığında su seviyesi 570 mL oluyor. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

A) 70
B) 500
C) 570
D) 1070

 • Cevap: A

12. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?

A) Limonata
B) Tuz
C) Salata
D) Turşu

 • Cevap: B

13.
I. Katı atıkların ayrılması ülke ekonomisine katkı sağlar.
II. Metal hurdalıklarda atıklar mıknatıslarla ayrılır.
III. Un-mısır karışımını süzme yöntemi ile ayırırız.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

 • Cevap: C

14.
3 kg▲g’dır.
1 L■mL’dir.
Yukarıda ▲ ve ■ ile gösterilen yerlere hangisi gelmelidir?

A) 1000 3000
B) 1 3
C) 30 100
D) 3000 1000

 • Cevap: D

15. Aşağıdakilerden hangisi havluda bulunması gereken bir özelliktir?

A) Suda yüzme
B) Suda batma
C) Mıknatıs tarafından çekilme
D) Suyu emme

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çözümleri Ata Yayınları Sayfa 131-132-133-134-135  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry