Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları

[giris]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları ve Soruları[/giris]

[syf]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 180[/syf]

7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. (D) Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur.
2. (Y) Devrenin enerji kaynağı ampuldür.
3. (D) Elektrik devresinde pil sayısı sabitken ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.
4. (Y) Bir ampullü devrede, anahtar sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.
5. (D) İçine ampul yerleştirilen devre elemanına duy denir.
6. (Y) Devre elemanlarından anahtarın, bir sembolü yoktur.
7. (Y) Sadece devre şemasına bakarak devre kurulamaz.
8. (D) Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. (Aynı sözcük birden fazla yerde kullanılabilir.)

 • Cevap:

1. Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi pil sağlamaktadır.
2. Tek ampullü bir devrede sadece pil sayısı artarsa ampul daha parlak yanar.
3. Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanına anahtar denir.
4. Bir deneyde, miktarı istenen şekilde değiştirilen değişkene bağımsız değişken denir.
5. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen faktörler pil sayısı ve ampul sayısıdır.
6. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ya pil sayısını artırır ya da ampul sayısını azaltırız.
7. Bir elektrik devresinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken denir.
8. Bir elektrik devresinin çizimini kolaylaştırmak için kullanılan şekillere sembol denir.
9. Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş hâline devre şeması denir.
10. Bir elektrik devresinde devre elemanları birbirine iletken tel ile bağlanır.

[syf]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 181[/syf]

C. Bir öğrenci aşağıda verilen devre şemalarını kullanarak deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğrencinin verilen amaçlara ulaşabilmesi için boş bırakılan yerleri, uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap:

1. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci III ve IV No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.
2. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci I ve IV No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.

Ç. Aşağıda verilen devre elemanlarını sembolleri ile eşleştiriniz.

 • Cevap:

[syf]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 182[/syf]

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul yanmaz?

 • Cevap: B

2. Bir öğrenci özdeş ampul ve pillerle aşağıdaki devreleri kurmuştur. Bu deneyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pil sayısı, bağımsız değişkendir.
B) Ampul parlaklığı, bağımlı değişkendir.
C) Ampul sayısı, bağımsız değişkendir.
D) Ampul sayısı, kontrol edilen değişkendir.

 • Cevap: C

3. Yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Devreye aynı şekilde bir pil daha bağlanırsa ampul parlaklığı artar.
B) Devreye aynı şekilde bir ampul daha bağlanırsa ampul parlaklığı azalır.
C) Devreden bir ampul çıkarılırsa diğer ampul daha parlak yanar.
D) Devreden bir pil çıkarılırsa ampulün biri daha parlak yanar.

 • Cevap: D

[syf]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 183[/syf]

4. Aşağıda verilen devrelerden hangisinde ampul parlaklığı en azdır?

 • Cevap: A

5. Aşağıda, elektrik devresi elemanları ile sembolleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?

 • Cevap: D

6. Fen bilimleri öğretmeni, yukarıda verilen devre şemasını tahtaya çizdikten sonra öğrencilerine “Çizdiğim devrede, hangi devre elemanlarından kaç tane kullanıldı?” sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
A) Yunus: 9 ampul, 3 açık anahtar, 2 pil ve bağlantı kablosu
B) Ecem: 8 ampul, 4 açık anahtar, 1 pil ve bağlantı kablosu
C) Emre: 8 ampul, 4 kapalı anahtar ve 1 pil
D) Sultan: 9 ampul, 4 kapalı anahtar, 2 pil

 • Cevap: B

[syf]5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 184[/syf]

7. Yanda şeması verilen devre, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

8. Bir öğrenci, ampul sayısının ampul parlaklığını nasıl etkilediğini  öğrenmek istiyor. Bunun için yandaki devreyi hazırlıyor. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki ile beraber aşağıda verilen devrelerden hangisini kurması gerekir?

 • Cevap: C

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayınları Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap