Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Sayfa 174-175-176-177 Cevapları

[giris]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 174-175-176-177 Cevapları ve Soruları[/giris]

[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 174[/syf]

AKUSTİK UYGULAMALAR

Bir konser salonunda ses kaynağından çıkan ses, dinleyicilerin bir kısmı tarafından işitilmezse yapılan etkinlik amacına ulaşamaz. Bir sinema salonunda ses kaynağından çıkan ses, sürekli yankılanırsa izleyenler sesleri net bir şekilde algılayamaz. Bu nedenle geçmişten günümüze bina tasarımlarında önemle üzerinde durulan konulardan biri de mekânın sesi iletme özelliğinin kullanım amacına uygun olması ve sesin dinleyicilere anlaşılır bir şekilde ulaştırılmasıdır.

Eğlence mekânları ve fabrikalarda genellikle şiddetli ses üreten ses kaynakları vardır. Bu mekânlarda oluşan ses, gerekli önlemler alınmadığı takdirde mekân dışındaki insanları rahatsız edebilir. Bu nedenle bina tasarımlarında iç ortamda oluşan sesin, dış ortamdaki insanlara ulaşmamasına özen gösterilmektedir.

Binalarda seslerin daha iyi iletilmesi, istenmeyen sesler için ses yalıtımı yapılması, yankının önlenmesi gibi konularda akustik biliminden yararlanılmaktadır. Akustik, sesin daha net ve anlaşılır bir şekilde insanlara ulaştırılması amacıyla çalışmalar yapan bilim dalıdır. Tiyatro salonu, ses kayıt stüdyosu, fabrika, otel, seminer salonu, cami, hastane, otel, sinema salonu gibi mekânların yapımında akustik özelliklere dikkat edilmektedir.

Meslek Bilinci

Sesin iletilmesini engellemek amacıyla yapılan çalışmalar akustik biliminin ilgi alanına girer. Akustik, sesin maddeyle etkileşmesi sonucunda meydana gelen iletim, yansıma ve soğurulma gibi özellikleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Akustik mühendisleri, istenmeyen seslerin duyulmasını engellemeye çalışırken istenen seslerin de daha net bir şekilde duyulabilmesi üzerine çalışmalar yaparlar.

Aşağıdaki sorunun cevabını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir poster çalışması hazırlayınız. Hazırladığınız poster çalışmasını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Modern ve kültürel mimarideki akustik uygulamaları nelerdir?

  • Cevap: Mekan tasarımlarında ihtiyaca yönelik kullanılacak olan akustik ürünler (akustik  camlar, yosun paneller, akustik levhalar, akustik paneller, akustik ses yalıtım süngerleri, dekoratif ses yalıtım süngerleri, zemin ses yalıtım malzemeleri, yanmaz akustik malzemeler, akustik perdeler, akustik ahşap tabakalar… vb.) ile ses yalıtımı sağlanırken aynı zamanda dekorasyona renk, doku ve ahenk katılabilmektedir.

[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 175[/syf]

Aşağıda bir öğrencinin çalışmasına örnek verilmiştir. İnceleyelim. Ses kayıt stüdyolarında, sinema ve konferans salonlarının duvarlarında akustik süngerler kullanılır. Bu uygulama sesin soğurulmasını sağlar. Akustik süngerlerle sesin soğurulması sonucunda ses yalıtımı sağlanmış olur. Böylece sesin mekândan dışarı çıkması, dış ortamdaki sesin mekâna girmesi önlenir. Modern mimaride bazı opera ve konser salonlarına deniz kabuğu görünümü verilmektedir. Deniz kabuğunun sarmal yapısı görünüm olarak iç kulağa benzetilmektedir. Opera ve konser salonlarındaki bu uygulama, sesin mekân içerisinde daha net ve anlaşılır şekilde işitilmesine katkı sağlamaktadır.

Antik tiyatroların yapımında, sahneden dışa doğru yükselen basamaklar kullanılmıştır. Bu uygulama sahnede oluşan sesin, mekânda daha uzun süre kalmasına ve izleyiciler tarafından işitilmesine olanak sağlar. Birçok antik tiyatronun sahnesinde oluşan fısıltı şeklinde bir konuşma dahi, tiyatronun en arka sıralarındaki seyirciler tarafından duyulabilmektedir. Süleymaniye Camii’nin restorasyonu yapılırken kubbede; ağız genişliği 15 cm, uzunluğu 45 cm olan simetrik şekilde dizilmiş 64 adet küp bulunmuştur. Cami akustiği, simetrik hâlde dizilen küplerin içindeki hava boşlukları sayesinde sağlanmıştır. Caminin mimarı Mimar Sinan’ın kubbeleri, çift olarak tasarlaması da akustiği güçlendiren bir uygulamadır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 176[/syf]

1. Ses yalıtımı veya akustik uygulamalara örnek teşkil edecek bir ortam tasarımı yapınız. Bu ortam bina, okul, hastane, stadyum, tiyatro salonu vb. yapılar olabilir.
2. Tasarımını yaptığınız ortamda sesin yayılması, soğurulması ve yansımasıyla ilgili aşağıdaki sorulara cevaplar veriniz. Tablodaki sorulara siz de yeni sorular ilave edebilirsiniz.

Dış ortamda oluşan sesin, iç ortamdaki insanlar tarafından işitilmesi, istenen bir durum mudur?
Mekânın bulunduğu ortamdaki istenmeyen sesler, insanların günlük yaşamlarını nasıl etkilemektedir?
İç ortamda sesin yankılanması ve uzun süre ortam içerisinde kalması, mekânın amacına uygun mudur?

3. Ses yalıtımı veya akustik uygulama yapacağınız ortamın sesi yayma, soğurma ve yansıtma özelliklerinin nasıl olması gerektiğine karar veriniz.
4. Tasarladığınız ortamın varsa günlük hayattaki uygulamalarının neler olduğunu çeşitli kaynaklardan araştırınız.
5. Ses yalıtımı veya akustik uygulama tasarımı yaptığınız ortamın modelini oluşturunuz. Bu amaçla maket veya çizim yapabilirsiniz.
6. Tasarımını oluşturduğunuz ortamın farklı kısımlarındaki uygulamaların amaçlarını açık ve anlaşılır bir şekilde ifade ediniz.

• Tasarladığınız ortamda plastik köpük veya hava boşluklu tuğla kullanıyorsanız bu malzemeleri hangi amaçla kullandığınızı belirtiniz.
• Tasarladığınız ortamın görünümünde farklılık varsa bu farklılığın ses yalıtımı ve akustik uygulamalara etkisini belirtiniz.
Çalışma süresince çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu zorluklara tahammül ederek ve azimli bir şekilde çalışarak tasarımınızı tamamlamaya özen gösteriniz. Çalışmanızı yıl sonu bilim şenliğinde sergileyiniz. Tasarım örneğini yaparken kitabınızın 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. sayfalarında verilen Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünden yararlanabilirsiniz.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 177[/syf]

1. Ses yalıtımı olan bir okul tasarlamaya karar verdim ve bunun için ilk olarak aşağıdaki soru-cevap tablosunu hazırladım.

Dış ortamda oluşan sesin, iç ortamdaki insanlar tarafından işitilmesi, istenen bir durum mudur?
Okullarda dış ortamdaki sesin mekânın içindeki öğrenciler tarafından işitilmesi istenmeyen bir durumdur.
Mekânın bulunduğu ortamdaki istenmeyen sesler, insanların günlük yaşamlarını nasıl etkilemektedir?
İstenmeyen sesler öğrencilerin anlama düzeyini, öğrenci ve öğretmen iletişimini olumsuz etkilemektedir.
İç ortamda sesin yankılanması ve uzun süre ortam içerisinde kalması, mekânın amacına uygun mudur?
İç ortamda ses yankılanmamalıdır. Okullar yankıyı en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.
Mekânın iç ortamındaki bölmelerin sesi iletme özelliği nasıl olmalıdır?
Okullarda bir sınıfta oluşan ses, diğer sınıflardan duyulmamalıdır.

2. Projemi oluştururken nelere dikkat edeceğimi belirledim.
• Okullarda ses bir sınıf içindeki her öğrencinin duyabileceği şekilde yayılmalıdır.
• Sokakta oluşan sesler okulun içine girmemelidir. Bu nedenle okulun dış duvarları sesi soğurmalıdır. Aynı zamanda bir sınıfta oluşan ses diğer sınıftan duyulmamalıdır. Bu nedenle sınıfların duvarlarında sesin soğurulması gerekir.
• Yankı, okuldaki öğrenme ortamını olumsuz etkiler. Bu nedenle koridorlarda ve sınıflarda ses yankılanmamalıdır.

3. Okullarda ses yalıtımı amacıyla genellikle hangi uygulamaların yapıldığını belirledim.
• Pencerelere çift cam takılmaktadır. Çift camlar arasındaki hava vakumlanmakta ve bu sayede ses yalıtımı sağlanmaktadır.
• Duvarlarda hava boşluklu tuğlalar kullanılmaktadır.
• Okuldaki bağımsız bölmeler arasında plastik köpük kullanılmaktadır.

4. Tasarımımda nasıl bir yol izleyeceğimi belirledim.
• Okulun koridorlarını yankı oluşturmayacak şekilde tasarlayacağım. Ses kaynağı ile engel arasında 17 m’den fazla mesafe olduğunda yankı oluşur. Bu nedenle binanın koridor uzunluğu en fazla 17 m olacaktır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayınları Sayfa 174-175-176-177 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap