Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Sayfa 202-203-204-205-206-207-208 Cevapları

[giris]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 202-203-204-205-206-207-208 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 202[/syf]

Sabah kalktığınız andan itibaren çevrenizdeki olayları algılarken hangi duyu organlarınızı kullandınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Cevap: Ben sabah kalktığımdan beri önce görme ve işitme organımı kullandım çünkü gözümü açtım ışık vardı ve alarm sesine uyandım. Sonra da koklama duyumu kullandım çünkü mutfaktan yumurta kokusu geldi. Ardından hava soğuktu dokunma duyumu kullandım. İnsanlar beş duyu organına sahiptir. Duyu organlarımız duygularımızdan farklı olduğu için fiziksel özellikleri ayırt edebilmemize yardımcı olur. Her biri farklı yapıdadır ve farklı durumları algılamamıza yarar.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 203[/syf]

Şimdi duyu organlarımıza ait yapıları model üzerinde gösterelim.

1. Görme Duyumuz: Göz; kafatasının ön kısmındaki göz yuvarlağının içinde bulunan, ışığı algılayarak cisimleri görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Kaşlar, kirpikler ve göz kapağı gibi yapılar gözümüzü dış etkilerden korur. Gözyaşı bezleri, salgıladığı sıvılarla hem gözümüzü nemlendirir hem de mikroplardan temizler.

Görme olayının gerçekleşmesini sağlayan yapılar göz yuvarlağında bulunur. Göz yuvarlağı dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Aşağıdaki modelde gözümüzü oluşturan temel yapılar ve bu yapıların görme olayındaki görevleri verilmiştir.

1. Sert tabaka: Gözün dış kısmında bulunan ve gözü dış etkilerden koruyan beyaz renkli kısımdır. Sert tabaka gözün ön kısmında incelerek saydamlaşır. Işığın göze girmesini sağlayan bu kısma kornea (saydam tabaka) adı verilir.

2. Damar tabaka: Yapısında bulunan kan damarları sayesinde gözün beslenmesini sağlayan kısımdır. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak iris adı verilen gözün renkli kısmını oluşturur. İrisin ortasında göz bebeği denilen bir yapı bulunur. Göz bebeği büyüyüp küçülerek göze giren ışık miktarını ayarlar. İrisin arkasında bulunan ve göz merceği adı verilen boşluk, ışığı kırarak ışığın ağ tabakaya düşmesini sağlar.

3. Ağ tabaka (Retina): Gözün ışığa duyarlı almaçlarını bulunduran kısmıdır. Duyu almaçları yoğun olarak sarı lekede bulunur. Bu nedenle sarı leke görüntünün en net algılandığı kısımdır. Ağ tabakadaki sinirler göz yuvarlağının arka kısmında birleşir. Bu sinirlerin birleşerek beyne gittiği yere kör nokta denir. Kör noktada ışığa duyarlı  almaçlar olmadığından görüntü oluşmaz.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 204[/syf]

Aşağıdaki akış şemasında görme olayının nasıl gerçekleştiği verilmiştir. İnceleyelim.

1. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakada kırılarak göz bebeğine gelir.
2. Göz bebeğinden gelen ışık ışınları, göz merceğinde kırılarak ağ tabakada toplanır.
3. Ağ tabaka üzerindeki sarı lekede cismin ters görüntüsü oluşur.
4. Oluşan görüntü sarı lekedeki duyu almaçları tarafından algılanır ve uyartı mesajlarına dönüştürülür.
5. Görüntülere ait uyartı mesajları, görme sinirleriyle beyindeki görme merkezine iletilir.
6. Beyindeki görme merkezi ters görüntüyü düz olarak algılar.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 205[/syf]

2. İşitme Duyumuz: Kulak

Kulak, çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlayan duyu organımızdır. Vücut dengesinin sağlanmasında beyincikle birlikte görev alır. Kulak dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur. Aşağıdaki modelde kulağı oluşturan temel yapılar ve görevleri verilmiştir.

1. Dış kulak: Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından oluşur. Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplar, kulak yolu ise ses dalgalarını kulak zarına iletir. Kulak yolunda bulunan kıllar ve kulak kiri, kulağı toz vb. yabancı maddelere karşı korur. Kulak yolunun sonunda bulunan kulak zarı, dış kulaktan gelen sesleri titreştirerek sesi orta kulağa iletir.

2. Orta kulak: Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Bu kemikler kulak zarından gelen ses titreşimlerini iç kulaktaki oval pencereye iletir. Orta kulak ile yutak arasında östaki borusu bulunur. Östaki borusu kulak ile dış ortam arasındaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının zarar görmesini engeller.

3. İç kulak: İç kulakta dalız, salyangoz ve yarım daire kanalları bulunur. Dalız, oval pencereden gelen ses titreşimlerini salyangoza iletir. Salyangozda bulunan sesi algılayan almaçlar ses titreşimlerini beyindeki işitme merkezine iletir. Yarım daire kanalları ise beyincikle birlikte vücudun dengesini sağlar.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 206[/syf]

Aşağıdaki akış şemasında işitme olayının nasıl gerçekleştiği verilmiştir. İnceleyelim.

1. Kulak kepçesi çevreden gelen ses dalgalarını toplayarak önce kulak yoluna, ardından kulak zarına iletir.
2. Kulak zarı, gelen ses dalgalarını titreştirerek orta kulağa iletir.
3. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır.
4. Ses titreşimleri oval pencere yoluyla önce dalıza, ardından salyangoza iletilir.
5. Salyangozda bulunan işitme almaçları ses uyarılarını, uyartı mesajına dönüştürür ve işitme sinirlerine aktarır.
6. İşitme sinirleri uyartı mesajlarını beynin işitme merkezine iletir. Böylece sesler duyulur.

3. Koku Alma Duyumuz: Burun

Burun, çevremizdeki maddelerin kokusunu algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Aşağıdaki modelde burnumuzu oluşturan temel yapılar ve bu yapıların görevleri verilmiştir.

Koku almaçları: Kokuyu algılayan burun kısmıdır.
Burun boşluğu: Etrafı mukoza tabakasıyla çevrilidir. Bu tabaka burnun nemli kalmasını sağlayan mukus sıvısını üretir.
Sarı bölge: Burun boşluğunun üst kısmında yer alır. Fazla miktarda koku almacının bulunduğu kısımdır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 207[/syf]

Aşağıdaki akış şemasında burnumuzun kokuyu nasıl aldığı verilmiştir. İnceleyelim.

1. Kokulu cisimlerden havaya karışan koku tanecikleri solunan hava ile buruna gelir.
2. Koku tanecikleri, sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünür ve koku almaçlarını uyarır.
3. Sarı bölgedeki koku almaçları koku uyarılarını, uyartı mesajlarına dönüştürür.
4. Uyartı mesajları duyu sinirleriyle beyindeki koklama merkezine iletilir. Böylece cisimlerin kokusu algılanır.

Köpeklerin koku alma duyuları oldukça gelişmiştir. Bu nedenle patlayıcı madde, uyuşturucu ve kayıp insanları bulmak için özel yetiştirilmiş polis köpeklerinden yararlanılır.

4. Tat Alma Duyumuz: Dil

Dil, besinlerin tadını algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Dilde tat almaya duyarlı olan tat alma tomurcukları bulunur. Tat alma tomurcuklarının içinde duyu almaçları vardır. Dilin her bölgesi her tadı alabilir. Fakat tatlı, tuzlu, ekşi ve acı gibi tatlara duyarlı olan tat tomurcukları dilin bazı bölgelerinde daha fazladır. Aşağıdaki görselde verilen modeli inceleyerek dilimizin hangi bölgesinde hangi besinlerin tadının daha iyi algılandığını öğrenelim.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık Sayfa 208[/syf]

Aşağıdaki akış şemasında dilimizin tadı nasıl aldığı verilmiştir. İnceleyelim.

1. Besinlere tat veren maddeler, tükürük sıvısı içinde çözünür.
2. Dildeki tat alma almaçları uyarılır.
3. Tat almaçları bu uyarıları, uyartı mesajlarına dönüştürür.
4. Uyartı mesajları tat alma sinirleriyle beyindeki tat alma merkezine iletilir. Böylece besinlerin tadı algılanır.

5. Dokunma Duyumuz: Deri

Maddelere ait sertlik-yumuşaklık, sıcaklık-soğukluk, pürüzlülük gibi özelliklerini derimizle algılarız. Deri, en büyük duyu organımızdır. Aşağıdaki modelde verilen deri kesitini inceleyerek derimizi oluşturan yapıların neler olduğunu ve görevlerini öğrenelim.

Üst deri: Derinin alt bölümlerini dış etkilerden ve güneşin zararlı ışınlarından korur. Deriye rengini veren kısımdır.

Alt deri: Kan damarları, sinirler, ter ve yağ bezleri ile duyu almaçlarının bulunduğu deri kısmıdır. Isı kaybını önleyerek vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.

Ter bezleri: Terlemeyle boşaltıma yardımcı olur.

Kan damarları: Deriyi oluşturan yapılara besin ve oksijen taşır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayınları Sayfa 202-203-204-205-206-207-208 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry