Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129-130-131

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125-126-127-128-129-130-131 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Sayfa 125-126-127-128-129-130-131

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 125[/syf]

DERSE HAZIRLIK

Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz çocuk, bisikletinin tekerini renkli plastiklerle süsledikten sonra harekete geçtiğinde plastiklerin rengi yerine bambaşka bir renk görmüştür. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklere ayrılmasıyla oluşan renk kuşağına ışık spektrumu (ışık tayfı) denir. Bisikletin tekeri döndükçe hızlanmadan dolayı renkler birbirine girer ve farklı renkler gözümüze çarpar.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 126[/syf]

Acaba ışık, maddelerde sıcaklık artışına sebep olur mu? “Fen Atölyesi”nde yapacağımız bir etkinlikle bu sorunun cevabını birlikte bulalım.

Etkinlik Yapalım

Arabaların Sıcaklıkları
Özdeş oyuncak arabalardan birini ışık almayan yere, diğerini ise güneş ışığı alan bir yere bırakalım ve arabaların sıcaklıklarını elimizle kontrol edelim.
Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar elimiz le kontrol edelim. Sonuçlarını tartışalım.

Analiz

— Oyuncak arabaların ilk sıcaklıkları ile son sıcaklıkları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne ola bilir?

 • Cevap: Güneş altında bekletilen oyuncak arabanın sıcaklığı daha fazladır. Çünkü güneş ışınlarını emerek ısısında artışa neden olur. Diğeri ise daha az sıcaktır. Belli bir süre sonra aynı ortamda bırakıldıklarında ayın sıcaklığa sahip olacaklardır.

— Gölgede ve güneş ışığı alan yerde bırakılan cisimler den hangisinin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir?

 • Cevap: Güneş ışığını doğrudan alan bütün cisimlerde az ya da çok bir sıcaklık artışı olur. Bu durumun sebebi ise ışığın, madde ile etkileştiğinde maddeler tarafından soğurulmasıdır.

Günlük hayatımızda da güzel bir hafta sonu geçirmek için gittiğimiz piknik alanlarında gölge yerleri tercih etmiyor muyuz?

 • Cevap:

Yazın koyu renkli giysiler yerine açık renkli giysiler tercih etmemizin sebebi sizce nedir?

 • Cevap:

Işık, maddeler tarafından aynı miktarda mı soğu rulur? Bu durumu arkadaşlarımızla tartıştıktan sonra “Fen Atölyesi”ndeki etkinliği yapalım.

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 127[/syf]

Etkinlik Yapalım

Araç ve Gereç
Siyah, beyaz ve yeşil renkli olmak üzere 3 adet özdeş metal oyuncak araba

Hangi Araba Işığı En Fazla Soğurur?
Oyuncak arabaları, güneş ışığı alan bir yere koyalım.
Oyuncak arabalara dokunarak sıcaklıklarını kontrol edelim.
Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar dokunarak kontrol edelim.

Analiz

— Hangi oyuncak araba daha çok ısınmıştır?

 • Cevap: Tabi ki güneşte bekletilen arabanın sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır.

— Oyuncak arabaların renkleri ile sıcaklıkları arasında bir ilişki var mıdır?

 • Cevap: Tabi ki güneşte bekletilen cisimlerin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü bu cisimler güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. Ne kadar ışık alırlarsa o kadar sıcaklıkları artar.

Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan gökkuşağındaki renkleri, elinizi yıkarken oluşan sabun köpüklerin deki renkleri ve güneş ışığına CD’yi tuttuğunuzda ortaya çıkan renkleri fark ettiniz mi?

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 128[/syf]

Etkinlik Yapalım

Araç ve Gereç
Bant Makas El feneri Mukavva Beyaz kâğıt Işık prizması
Beyaz Işık Hangi Renklerden Oluşur?
Bu etkinliği yaparken laboratuvarı ta mamen karanlık hâle getirelim. Mukavvadan, el fenerinin önünü ka patacak şekilde bir parça kesip mu kavva parçasına küçük bir delik aça lım. Mukavva parçasını el fenerinin önüne bantlayalım.
Işık prizmasını masaya yerleştirelim.
Görsel 1
El fenerini açalım. El fenerinin ışığını ışık prizmasına düşürelim.
Beyaz kâğıdı, ışık prizmasından yaklaşık 30 cm uzaklığa koyup ışık prizmasına düşen ve ışık prizmasından ayrılan ışınları gözlemleyelim.

Analiz

— Işık prizmasından, el fenerinin ışığını geçirdiğinizde ne gözlemlediniz?

 • Cevap:

— Beyaz ışık tek başına bir renk midir?

 • Cevap:

— Beyaz kâğıdı koyduğunuz yere başka bir ışık prizması koysaydınız ne olurdu?

 • Cevap:

Peki, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin sebebi ne olabilir? Yandaki kitabı neden kırmızı, bitkilerin yapraklarını neden yeşil renkte görürüz?

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 129[/syf]

Etkinlik Yapalım

• Kırmızı, yeşil ve mavi renkli kumaş parçaları
• Kırmızı, yeşil ve mavi saydam kâğıtlar
Cisimlerin Hangi Renkte Göründüğünü Bulalım?
Kumaş parçalarının hepsinin, güneş ışığı altında hangi renkte göründüğü nü aşağıdaki tabloya yazalım.
Mavi saydam kâğıdı, sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil kumaş parçalarının üzerine koyalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım.
Mavi saydam kâğıt ile yaptığımız işlemleri, kırmızı ve yeşil saydam kâğıtlar ile tekrarlayalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım.

Analiz

— Cisimlerin farklı saydam kâğıtlar altında, farklı renklerde görünmesinin sebebini açıklayınız.

 • Cevap:

Günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, Cisimlerin Renkli Görünmesinin Sebepleri nedir. Beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde, cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Beyaz ışık altında aydınlatılmış, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır. Cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler. Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler. Öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması iken bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır.

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 130[/syf]

Renkli cisimler, üzerine düşen beyaz ışıktaki kendi rengini yansıtıp diğerlerini soğurduğu için kendi renginde görünür.

Kırmızı cisim üzerine yeşil ışık, yeşil cisim üzerine mavi ışık, mavi cisim üzerine kırmızı ışık düşürüldüğünde ise cisimler bu ışıkları soğurur. Cisimden ışık yansımadığı için cisimler siyah olarak algılanır.

Etkinlik Yapalım

Aşağıdaki beyaz ve renkli cisimler, verilen ışıklar altında bakıldığında hangi renk görüleceğini tahmin edelim. Tahminimizi “Bence“ bölümüne not alalım.

Analiz

“Bence“ bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.

 • Cevap:

“Fence“ bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenimizden öğrenelim.

 • Cevap:

Tahminlerimiz ile doğru cevabı karşılaştıralım.

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 131[/syf]

Işık doğrusal yolla yayılan bir enerji türüdür. Işık, madde üzerine düştüğünde ya soğurulur ya da yansır. Işığı soğuran madde ısınmış olur. Yani ışık enerjisi, ısı enerjisine dönüşmüş olur. Peki, bu enerji dönüşümünden günlük hayatımızda nasıl yararlanabiliriz?

 • Cevap:

Araştırma Yapalım

Ansiklopedi, İnternet, ders kitabı gibi kaynaklardan güneş enerjisinin kullanım alanlarını araştıralım.
Güneş enerjisi etkili kullanımı bakımından önemini araştıralım.
Araştırma sonuçlarımızı sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

 • Cevap: Güneş  kolektörleri, güneş ocakları güneş pilleri üreterek enerjiyi kullanabiliriz. Suyu ve evleri ısıtabiliriz.

Güneş enerjisinin bir başka kullanım alanı da elektrik enerjisi üretimidir. Günümüzde bu yöntemle çalışan birçok araç kullanılmaktadır. Örneğin trafik ışıklarında, saatlerde, hesap makinelerinde, evlerin aydınlatılmasında, uzay araçlarına elektrik sağlanmasında ve daha birçok alanda güneş pilleri ile elde edilen enerji kullanılır. Bu sistemlerin çalışma şekli de güneş pillerinin koyu renkli bir zemine sahip olup güneş ışığını soğurması şeklindedir. Peki, güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin fikirler Güneş pillerinin kullanıldığı ne olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çözümleri Aydın Yayınları Sayfa 125-126-127-128-129-130-131  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry