Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45-46-47-48

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45-46-47-48 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Sayfa 45-46-47-48

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 45[/syf]

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.

 • Cevap:

1. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir. (D)
2. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur. (Y)
3. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklılık sağlayan hücre çeperi, seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. (Y)
4. Mitoz ile sperm ve yumurta hücreleri oluşur. (Y)
5. Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur. (D)
6. Mayoz ile genetik çeşitlilik sağlanır. (D)
7. Mayoz sonucunda dört hücre oluşur. (D)
8. Mayozda kromozom sayısı değişmez. (Y)

B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.

a. Ribozom
b. 4
c. Mitokondri
d. 8
e. Mayoz
f. Mitoz

 • Cevap:

(c) 1. Enerji üretiminde görevli organeldir.
(a) 2. Protein üretiminde görevli organeldir.
(b) 3. Bir hücrenin arka arkaya iki defa mitoz geçirdiğinde oluşan hücre sayısıdır.
(f) 4. Çeşitliliğin olmadığı bölünme şeklidir.
(e) 5. Sadece üreme ana hücrelerinde görülen bölünme şeklidir.

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).

çok yuvarlak yarıya iner 48 az mitoz mayoz 8 24 köşeli sabit kalır

 • Cevap:

1. Bitki hücresinin kofulları, hayvan hücresine göre daha az sayıdadır.
2. Hayvan hücresinin yuvarlak şekli iken, bitki hücresinin şekli köşeli.
3. Tek hücreli canlılarda üreme mitoz ile gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda üreme mayoz ile gerçekleşir.
4. Mayozun birinci aşamasında kromozom sayısı yarıya iner, ikinci aşamasında sabit kalır.
5. 2n = 48 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirirse 8 hücre oluşur.

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 46[/syf]

D. Aşağıda hücre bölünmesi ile ilgili kavram haritasında verilen noktalı yerleri, uygun kavramlar ile tamamlayınız.

 • Cevap:

E. Aşağıdaki yapıların, verilen canlılardan hangisinde bulunduğunu noktalı yerlere uygun bir şekilde yazınız.

a. Plastit
b. Koful
c. Sentrozom
d. Lizozom
e. Endoplazmik retikulum
f. Mitokondri
g. Golgi cisimciği
h. Ribozom
ı. Sitoplazma
i. Çekirdek
j. Hücre çeperi k. Hücre zarı

 • Cevap:

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 47[/syf]

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.
• K hücresinin ribozomu vardır.
• L hücresinin kloroplastı vardır.
• M hücresinin kofulları çok sayıda ve küçüktür.
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında K, L ve M hücreleri hangi canlılara ait olabilir?

A) Tavuk Köpek İnsan
B) Bakteri Papatya Tavşan
C) Brokoli Fasülye Bakteri
D) Kırmızı lahana Kanguru Kedi

 • Cevap: B

2.
• Sitoplazma
■ Çekirdek
▲ Hücre zarı
Yukarıda verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) • ▲ ■
B) ▲ • ■
C) ■ • ▲
D) ■ ▲ •

 • Cevap: C

3. Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede görevlidir. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organeldir. Madde taşınmasında görevlidir. Yukarıda verilen ifadeler ile organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?

A) Mitokondri
B) Koful
C) Endoplazmik retikulum
D) Lizozom

 • Cevap: A

4. Hücre ➜ I ➜ Organ ➜ II ➜ Organizma Yukarıdaki kavramlar belli bir düzene göre verilmiştir. Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

A) Doku Sistem
B) Çekirdek Canlı
C) Sistem Doku
D) Mitokondri Canlı

 • Cevap: D

5. Mayoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sonucunda dört hücre oluşur.
B) Sperm ve yumurta oluşumunu sağlar.
C) Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.
D) Eşeyli üremeyi sağlar.

 • Cevap: C
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 48[/syf]

6. 2n = 80 kromozomlu hücre, bir mitoz geçirdiğinde oluşacak hücrelerin sayısı ve bu hücrelerin her birinde yer alan kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4 n = 40
B) 4 2n = 80
C) 2 n = 40
D) 2 2n = 80

 • Cevap: C

7. Yandaki grafik, bir hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu kromozom sayısındaki değişimleri göstermektedir. Buna göre I, II ve III ile gösterilen bölünmeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Mitoz – Mitoz – Mayoz
B) Mitoz – Mayoz – Mitoz
C) Mayoz – Mitoz – Mayoz
D) Mayoz – Mayoz – Mitoz

 • Cevap: D

8. Aşağıdaki tabloda, mitoz ve mayoz ile ilgili verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre, hangi işaretlemede hata yapılmıştır?

A) Mitozda iki yeni hücre oluşur.
B) Mayozda kalıtsal çeşitlilik görülür.
C) Mitozda kromozom sayısı yarıya iner.
D) Mayoz iki aşamada gerçekleşir.

 • Cevap: D

9. Yandaki grafik bir hücrenin mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu hücre sayısını göstermektedir. Buna göre bu hücrenin kaç defa mitoz geçirdiği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

 • Cevap: B

10. Mitozda ana hücreden…tane yavru hücre oluşur. Oluşan bu hücrelerin…sayıları, ana canlı ile…sayıdadır. Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerler seçeneklerdeki kelime veya sayılar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) kromozom
B) 2
C) aynı
D) 4

 • Cevap: D

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çözümleri Aydın Yayınları Sayfa 45-46-47-48  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap