Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103

7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 96[/syf]

DERSE HAZIRLIK

Yukarıda gördüğünüz görsellerden hangileri tek bir madde gibi görünüyor?

 • Cevap: Hiçbiri tek madde gibi görünmemektedir. Çünkü içeriklerinde birden fazla maddenin var olduğunu anlayabiliriz. Mesela su ve renklendirici olan şişe, parfümün içindeki kokular, salata malzemesi vs.

Günlük yaşantınızda kullandığınız veya tükettiğiniz bu maddelerin daha önce öğrendiğiniz element ve bileşiklerden farklı özellikleri var mıdır?

 • Cevap: Aynı cins maddelerin atomları aynı, farklı cins maddelerin atomları ise birbirinden farklıdır. Örneğin; Demir atomları ile Civa atomları birbirinden farklıdır. Bu fark atomu oluşturan parçacıkların farklı sayıda olmasından kaynaklanmaktadır. Elementlerin türü değiştikçe içerdiği atomların büyüklükleri de değişir, dolayısı ile bunlar farklı atomlardır. Günlük hayatımızda kullandığımız eşyaların yapıldıkları maddeleri incelersek bunların içinde en çok Demir, Alüminyum, mücevherler, Altın ve Gümüş, Oksijen, Hidrojen, Azot dan oluştuğu görülür. Atomlar birbirlerinden büyüklük bakımından farklıdır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 97[/syf]

Karışımlar

• Karışımlar saf madde değildir.
• Karışımlar kendini oluşturan maddelerin özelliklerini gösterir. Yani, karışımların oluşumu sonucunda yeni madde oluşmaz.
• Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleştirilebilir.
• Karışımlar en az iki farklı maddeden oluşur.
• Karışımlar sembol veya formülle gösterilmez.
• Karışımlar fiziksel yollarla (buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma vb.) ayrıştırılır.

Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılır.

Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışımlar denir.
Yandaki görsel incelendiğinde A ve B maddelerinin her tarafta eşit olarak dağıldığı görülmektedir. Bu karışımlara aynı zamanda çözelti de denilmektedir.

Yukarıdaki görsellerde homojen karışımlara örnekler verilmiştir. Homojen karışımlara başka ne örnekler verilebilir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Asitli Su, Bazlı Su, Alkol, İyot,  Hava, Çay, Kola, Soda, Gazoz, Kolonya, Ter, Tükürük
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 98[/syf]

Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.
Yandaki görselde, A ve B maddelerinin her tarafa eşit olarak dağılmadığı görülmektedir.

Yukarıdaki görsellerde heterojen karışımlara örnekler verilmiştir. Heterojen karışımlara başka ne örnekler verebilirsiniz? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:

Poster Yapalım

Araç ve Gereç
Yapıştırıcı Karton kâğıt Küçük kilitli poşetler

3 Boyutlu Karışım
Homojen ve heterojen karışımlara internet, ders kitabı ve ansiklopedi gibi kaynaklardan örnekler bulalım.
Kaynaklardan araştırdığımız örneklerden ba zılarını günlük yaşantımızdan bulalım ve kilitli poşetlere konulabilecekleri poşetleyerek gruplandıralım.
Poşetleyerek gruplandırdığımız örneklerle bir poster hazırlayalım.
3 boyutlu posterinizi sınıftaki arkadaşlarınıza sunalım.

 • Cevap:

[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 99[/syf]

Meraklısına
Metallerin eritilerek karıştırılmasıyla alaşım elde edilir.

Sıvı çözeltilerin oluşumu katılarla, sıvılarla ve gazlarla olmaktadır.

Gaz çözeltileri ise farklı gazların birleşimden oluşur. Bu çözeltilere, hava ve doğal gaz örnek olarak verilebilir.

Bir bardağın içindeki suya tuz atıp karıştırdığımızda tuzu oluşturan tanecikler suyun her yanına dağılır. Tuzun su içerisinde homojen olarak görülmeyecek şekilde dağılmasına çözünme denir.

 • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır. 
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 100[/syf]

Çözeltilerde, çözeltiyi oluşturan maddelerden miktarı fazla olana çözücü, miktarı az olana ise çözünen adı verilir. Siz de bir çözelti hazırlamak için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Deney Yapalım

Araç ve Gereç
Su
Tuz
Toz şeker Tartım takımı Dereceli silindir Beherglas (2 adet)
Çözünme Nasıl Gerçekleşiyor?
Dereceli silindir içerisine 100 mL su koyup bu suyu beherglasa boşaltalım. Aynı işlemi diğer beherglas için de yapalım.
0,2 g kadar tuzu ve şekeri ayrı ayrı tartarak beherglaslar içerisi ne ayrı ayrı dökelim ve bunların çözünmelerini sağlayalım.

Analiz

— Tuz ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir?

 • Cevap: Tuz çözünendir su ise çözen

— Şeker ve su çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler nelerdir?

 • Cevap: Şeker çözünendir su ise çözen

— Sularda bulunan tuz ve şeker, ne kadar küçük parçalara ayrılır?

 • Cevap: Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden başka içermez. Bu tür maddelere saf madde denir. Örneğin, tuzun yapısında sadece tuz maddesi bulunur, tuzun en küçük parçası yine tuzdur. Bu nedenle tuz saf maddedir. Benzer şekilde şekerde çözündüğünde geriye saf madde olan şeker kalacaktır.

Çayınıza şeker attığınızda, şekerin çay içerisinde çözünme hızını artırmak için ne yapıyorsunuz? Küp şeker ile toz şekerin çözünme hızı arasında bir fark var mıdır? Çay sıcak olduğunda veya çayı karıştırdığınızda şeker daha hızlı mı çözünüyor?

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 101[/syf]

Bu soruların cevabını bulmak için bir etkinlik yapalım.

Araç ve Gereç
Kaşık (1 adet)
Sıcak su (1 bardak) Soğuk su (1 bardak) Toz şeker Kronometre Kesme şeker Tartım takımı (1 adet) Dereceli silindir (1 adet) Kâğıt ve kalem Eşit kollu terazi (1 adet) Beherglas (6 adet

Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

Çözünme hızına temas yüzeyinin etkisi

İki adet beherglas alıp bunları “ 1 ” ve “ 2 ” olarak numaralandıralım.

Beherglaslara aynı sıcaklıkta ve miktarda su koyalım.
Eşit kollu teraziyi kullanarak eşit kütlede kesme şeker ve toz şeker tartalım.
Tarttığımız aynı miktardaki şekerlerden kesme şekeri “ 1 ” nolu beherglasa, toz şekeri de “ 2 ” nolu beherglasa aynı anda ekleyelim.
Kronometreyi çalıştırarak şekerlerin ne kadar zamanda çözündüklerini tabloya keydedelim.

Çözünme hızına sıcaklığın etkisi

İki adet beherglas alıp bunları “ 3 ” ve “ 4 ” olarak numaralandıralım.

Beherglaslara aynı miktarda sıcak su ve soğuk su koyalım.
Eşit kollu teraziyi kullanarak tarttığımız aynı miktardaki toz şekerleri, bu beherglaslara ekleyelim.
Kronometreyi çalıştırarak şekerlerin ne kadar zamanda çözündüklerini tabloya kaydedelim.

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 102[/syf]

Çözünme hızına karıştırmanın etkisi
İki adet beherglas alıp bunları “ 5 ” ve “ 6 ” olarak numaralandıralım.

Beherglaslara aynı miktarda ve sıcaklıkta su koyalım.
Eşit kollu teraziyi kullanarak tarttığımız aynı miktardaki toz şekeri, bu beherglaslara ekleyelim.
“ 5 ” nolu beherglasın içindeki çözeltiyi kaşık yardımıyla karıştırırken “ 6 ” nolu çözelti ye hiçbir şey yapmadan bekleyelim.
Kronometreyi çalıştırarak şekerlerin ne kadar zamanda çözündüklerini tabloya kay dedelim.

Analiz

— Hangi etkenler çözünme olayını etkiler? Bu konuyu sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları Çözümleri Sayfa 103[/syf]

Etkinlik Yapalım

Yukarıdaki düzeneklerden bazılarını birbirleriyle karşılaştırırsak tablonun nasıl doldurulacağını tahmin edelim. Tahminimizi “Bence” bölümüne not alalım.

Analiz

— “Bence” bölümündeki cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım.

 • Cevap:

— “Fence” bölümüne yazılması gerekenleri öğretmenimizden öğrenelim.

 • Cevap: Öğretmenimize yorumlarımızı sunulalım doğrusunu  bulalım.

— Tahminlerimiz ile doğru cevapları karşılaştıralım.

 • Cevap: Karşılaştırmayı yapalım.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çözümleri Aydın Yayınları Sayfa 96-97-98-99-100-101-102-103  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry