Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Sayfa 67-68-69-70 Cevapları

[giris]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 67-68-69-70 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 67[/syf]

1. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ

Serbest bırakılan cisimler niçin yere doğru düşer? Bu sorunun cevabını bilim insanları yüzlerce yıl düşünmüş ve bu konuda araştırmalar yaparak sayısız fikir öne sürmüşlerdir. Isaac Newton (Ayzek Nivtın) da ağaçtan kopan bir elmanın niçin yere doğru düşüp yukarıya yükselmediğini düşünerek bu “niçin” sorusuna cevap aramıştır. Yaptığı araştırmalardan bütün cisimlerin birbirlerine bir çekim kuvveti uyguladığı sonucuna ulaşmıştır.

Bir cismi elinize aldığınızda cisme yukarı yönde bir kuvvet uygularsınız. Ancak bu cisme Dünya tarafından sizin uyguladığınız kuvvetle zıt, aşağı yönde yer çekimi kuvveti uygulanır. Cismi elinizden bıraktığınızda cisim, yer çekimi kuvveti doğrultusunda Dünya’nın merkezine doğru çekilir. Dünya cismi çeker, cisim de Dünya’yı çeker. Fakat yerin çekim kuvveti, cismin çekim kuvvetinden çok daha büyük olduğu için serbest bırakılan bütün cisimler yere doğru düşer. Yer çekimi kuvveti her zaman vardır. Bu çekim kuvveti; sıçrayarak çıtayı geçmeye çalışan yüksek atlamacıyı yerin merkezine çeker, ayakta dururken bile Dünya’dan uçmanızı engeller. Günlük yaşamdaki gözlemlerinizden de fark edeceğiniz gibi yerküre, üzerinde bulunan bütün cisimleri merkezine doğru çekmektedir. Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekme kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Yer çekimi kuvvetinin yönü Dünya üzerindeki her noktada her zaman yerin merkezine doğrudur.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 68[/syf]

Kuvvetin dinamometre ile ölçüldüğünü hatırlayınız. Dinamometrenin ucuna bir cisim astığınızda bu cisme yer çekimi kuvveti etki ederek yayın uzamasına neden olacaktır. Yayın uzaması yerin cisme uyguladığı çekim kuvveti ile doğru orantılıdır. Cismin kütlesi arttıkça yerin cisme uyguladığı çekim kuvveti artacağından yayın boyu daha çok uzayacaktır. Bu da dinamometreden ölçülen kuvvetin büyüklüğünün artması demektir. Bazı cisimleri yerden daha kolay kaldırdığınız hâlde bazı cisimleri daha zor kaldırdığınızı fark etmişsinizdir. Kaldırmakta zorlandığınız cisimler için “ağır” ifadesini kullandığınız olmuştur. Peki ağırlık kavramı nedir? Nasıl ölçülür? Bunu öğrenmek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

AĞIRLIK ÖLÇELİM

Gerekli Malzeme

• Dinamometre
• Poşet
• Kalem kutusu
• Defter
• Kitap

Amaç: Çeşitli cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü dinamometre ile ölçmek

İzlenen Yol

1. Aşağıdaki gibi bir tabloyu defterinize çiziniz.
2. Poşetin içine kalem kutusunu koyunuz. Dinamometrenin çengeline poşeti asınız ve dinamometrenin gösterdiği değeri okuyup tabloya birimi ile kaydediniz.
3. Aynı işlemleri defter ve kitap için de yapınız.

Sonuç

• Ölçtüğünüz cisimler için dinamometreden hangi değerleri okudunuz?

  • Cevap: Bir cismin ağırlığı ona etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü ile ilgilidir. Yer, kütlesi fazla olan cisimleri daha büyük bir kuvvetle merkezine doğru çeker. Ağırlık, yerküre ile o madde arasındaki yer çekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Ölçmüş olduğunuz Kalem kutusu, Defter ve Kitabın ağırlıklarını boşluktaki yere yazmanız gerekmektedir.

• Dinamometreden okuduğunuz en büyük değer hangi cisme ait? Niçin?

  • Cevap: En ağır olan nesne muhtemelen kitap olacaktır. Çünkü ağırlığı diğerlerine göre daha fazladır.

• Dinamometre ile ölçülen değerin birimi nedir?

  • Cevap: Bu halkayı sıkıştıracak biçimde bir kuvvet yüklendiğinde halka burulur ve burulma miktarına göre kuvvet ölçülür. Cismin uyguladığı kuvvet ne kadar büyükse yay o kadar gerilir. Dinamometrede ölçülen değerler, Newton birimiyle (N) gösterilir. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 69[/syf]

Bir cismin ağırlığı ona etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü ile ilgilidir. Yer, kütlesi fazla olan cisimleri daha büyük bir kuvvetle merkezine doğru çeker. Ağırlık, yerküre ile o madde arasındaki yer çekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Bir maddeye etki eden yer çekimi kuvvetinin değerine o maddenin ağırlığı denir. Ağırlık aynı zamanda bir kuvvettir. Bu nedenle dinamometre ağırlık ölçmek için de kullanılır. Kuvvet biriminin Newton olduğunu biliyorsunuz. O hâlde ağırlık da bir kuvvet olduğundan ağırlık birimi de Newton’dur. Yeryüzünde bulunan her maddeye yer çekimi kuvveti etki ettiği için her maddenin bir ağırlığı vardır. Maddenin ağırlığı, maddenin sahip olduğu madde miktarıyla yani kütlesiyle doğru orantılıdır.

Kütle madde miktarının ölçüsüdür. Madde miktarlarının karşılaştırılmasında maddelerin kütleleri dikkate alınırken ağırlıkları kullanılamaz. Çünkü ağırlık, kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne göre değişir. Ölçüler aynı yerde yapıldığında madde miktarlarını karşılaştırmak için maddenin ağırlığı kullanılabilir. Günlük yaşamda birbirinin yerine kullanılan kütle ve ağırlık kavramları, gerçekte aynı şeyi ifade etmez.

Kütleler arasındaki çekim kuvveti, kütlelerin arasındaki uzaklığa da bağlıdır. Bilim insanlarının yaptığı deneyler, bir cisme uygulanan yer çekimi kuvveti değerinin kutuplarda Ekvator’dakine göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum Dünya’nın şekli ile ilgilidir. Geoit biçimli olan Dünya’da kutuplar, yerin merkezine Ekvator’dan daha yakındır. Bu durum kutuplarda cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin değerini artırmaktadır. Bu sebeple cismin ağırlığı kutuplarda Ekvator’dakine oranla daha fazla olmaktadır. Yer yüzeyinden yükseklere çıkıldıkça da aynı kütleli maddelerin ağırlıkları azalır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 70[/syf]

Dünya gibi diğer gök cisimleri de üzerindeki varlıklara çekim kuvveti uygular. Gök cisimlerinin uyguladıkları bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti adı verilir. Bir gök cisminin kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, o gök cisminin kütlesine bağlıdır. Bir gök cisminin kütlesi ne kadar büyükse üzerindeki varlıklara uyguladığı kütle çekim kuvveti de o kadar fazla olur. Yer çekimi, kütle çekim kuvvetine en güzel örnektir. Yere düşen bir elmanın bu hareketinin kaynağı Dünya’nın kütlesi ve elmanın kütlesi sebebiyle birbirine uyguladıkları kuvvettir. Kütle çekim kuvveti; cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani eğer Dünya’dan uzaklaşmaya başlarsanız size etki eden kütle çekimi kuvveti gittikçe azalır. Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasını sağlayan kuvvet de Dünya ile Güneş arasında yer alan kütle çekim kuvvetidir. Aynı şekilde Güneş sistemi içindeki diğer gezegenlerin ve uyduların da Güneş etrafında dolanmasını kütle çekim kuvveti sağlar.

Abdurrahman el-Hâzinî

12. yüzyılda İran’da yaşamış astronom, mekanikçi ve ilmî alet yapıcısıdır. Yaşadığı devirde mümkün olabilen en iyi eğitimi görmüş ve özellikle felsefe, matematik alanında çalışmıştır. “Mîzânü’l-hikme” adını verdiği bir hidrostatik terazi yapmış ve bununla metallerin, taşların saf olup olmadıklarını, iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranlarını bulmuştur. Bu terazi hassasiyet olarak daha önce yapılanlardan çok üstündü. Hâzinî’nin ağırlık ile ilgili çalışmaları da vardır. Çalışmalarını yazdığı çeşitli eserlerde açıklamıştır. Kitaplarında açıkladığı bazı konular hidrostatik terazinin geometri ve fizikle ilgili ilkeleri, ağırlıkların dengesi ve teraziler hakkındaki genel bilgilerdir. Ayrıca Hâzinî kitaplarında metallerle değerli taşların ve diğer cisimlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulunacağını da açıklamıştır.

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

  • Cevap: Kütle ve ağırlık kavramları sıklıkla karıştırılıyor. Öncelikle kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise kütleden farklı olarak bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 67-68-69-70 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry