Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Sayfa 85-86-87-88-89-90 Cevapları

[giris]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 85-86-87-88-89-90 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 85[/syf]

3. ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

Olimpiyat oyunlarında yüksek atlama yapan sporcular ilgiyle izlenir. Sporcu atlama yapmadan önce koşarak gelirken kinetik enerjisi vardır. Sıçrayarak yerden yükselmeye başladığında kinetik enerjisi azalır, çekim potansiyel enerjisi artar. Çıtanın üzerine geldiğinde kinetik enerjisinin tamamı çekim potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Çıtayı geçtikten sonra aşağı doğru düşerken çekim potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar. Yere düştüğü anda ise çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Kinetik enerji ile sporcu üzerine düştüğü minderin şeklini değiştirebilir hatta az da olsa minderi ısıtır. İlk konumundan son konumuna gelinceye kadar sporcunun sahip olduğu enerji türü değişmiş ancak toplam enerji miktarı aynı kalmıştır.

Bir varlığın potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı mekanik enerji olarak da adlandırılır. Bir enerji türünün başka bir enerji türüne dönüşmesi sırasında toplam enerji miktarının aynı kalmasına enerjinin korunumu adı verilir. Enerjinin korunumuna göre enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir ancak hiçbir zaman yok olmaz. Kaydıraktan kaymak için yukarı çıkan çocuklar kaymadan önce çekim potansiyel enerjiye sahiptirler. Kayma sırasında çekim potansiyel enerjisi, kinetik enerjiye dönüşür. Okçulukta kullanılan yay gerildiği zaman potansiyel enerji birikimi olur. Yay bırakıldığında potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yerden belli bir yükseklikte A noktasında olan bisikletli potansiyel enerjiye, belli bir sürati olduğu için kinetik enerjiye sahiptir. Bisikletli aşağı doğru hareket ederken potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar. B noktasında potansiyel enerjisinin büyük bir kısmı kinetik enerjiye dönüşür. Bu örneklerde olduğu gibi mevcut enerji yok olmaz, toplam enerji korunur. Sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjiler birbirine dönüşmüştür, enerji yok olmamıştır. Toplam enerji korunmuştur.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 86[/syf]

Yukarıdaki şekilde yerden yükseğe fırlatılan bir topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik enerjisinin değişimi renklerle sembolize edilmiştir. Kinetik enerji kırmızı, potansiyel enerji mavi renkle gösterilmiştir. Şekli inceleyiniz. Topun potansiyel ve kinetik enerjilerinde nasıl bir değişim Niçin?

  • Cevap: Günlük yaşamda en sık gördüğümüz enerji dönüşümleri arasında kinetik (hareket) enerjinin potansiyel enerjiye, potansiyel enerjinin ise hareket enerjiye dönüşmesidir. Özellikle yukarıda verdiğimiz gibi elma buna en güzel örnektir. Çünkü sabit duran bir elmanın dalında potansiyel enerjisi varken, dalından kopup aşağıya düşmeye başladığı andan itibaren potansiyel enerjisi kinetik enerjiye, yani hareket enerjisine dönüşür. Örnek: Örneğin elimizde tuttuğumuz bir topun potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Ancak topu elimizden bıraktığımız andan itibaren yere düşerken kinetik (hareket) enerjiye dönüşür.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 87[/syf]

• Silgiyi sürttükten sonra kâğıda dokunduğunuzda ne hissettiniz? Gözleminiz hipotezinizi destekledi mi?

  • Cevap: Bir cisim diğer bir cisim üzerinde hareket ederken birbirine değen yüzeylerdeki girinti ve çıkıntılar hareketi engelleyerek kinetik enerjide azalmaya sebep olur. Kinetik enerjinin bir kısmı sürtünme kuvvetine karşı harcanır ve ısı enerjisine dönüşür.

• Sürtünen yüzeylerin ısınmasının sebebi ne olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Kâğıda sürtülen silginin ısınması gibi çalışır hâldeki makinelerin birbirine temas eden kısımları da sürtünmeden dolayı ısınır. Makineye iş yapması için aktarılan enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşmüş olur.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 88[/syf]

Sürtünme sırasında kinetik enerji ısı enerjisine dönüşebildiği gibi bazen de ses ve ışık enerjisine dönüşebilir. Dönüşen bu enerjiler sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir kemanda, yayın teller üzerindeki hareketi sırasında kinetik enerjinin bir kısmı sürtünmeden dolayı ısı enerjisine, bir kısmı da ses enerjisine dönüşür.

Sürtünme kuvveti, sadece birbirine temas eden katı yüzeyler arasında oluşmaz. Su ve havayla temas eden cisimler arasında da sürtünme kuvveti oluşur. Hava ortamında cisimlerin hareketini zorlaştıran sürtünme kuvvetine hava direnci, benzer şekilde su içerisinde bir cismin hareketini zorlaştıran sürtünme kuvvetine ise su direnci adı verildiğini hatırlayınız.

Keman yayı tellere sürtüldüğünde enerji dönüşümü gerçekleşir. Bulutsuz gecelerde gözlemlenen ve halk arasında “yıldız kayması” adıyla bilinen doğa olayında, atmosfere giren meteor parçaları havayı oluşturan taneciklere sürtünür. Sürtünmeden dolayı meteorun kinetik enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşür. Isı enerjisi meteorun yanmasına ve yıldız gibi parlamasına sebep olur. Kinetik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşen meteor, atmosfere girdiği andaki hızından daha az bir hızla yeryüzüne doğru ilerler. Bu sırada yapısındaki maddelerden birçoğu yandığı için yeryüzüne ulaşana kadar küçülür ve kütlesi azalır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktır.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 89[/syf]

Aşağıda verilen araçların görsellerini inceleyiniz. Bu araçların eski ve yeni model tasarımlarını karşılaştırınız. Bu araçların yeni modellerinin tasarımlarındaki değişikliğin sebebini arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Teknolojideki gelişmeler kara, hava ve su taşımacılığında kullanılan araçların tasarımlarının da zaman içinde değişmesini sağlamıştır. Bu değişimin sebeplerinden biri de sürtünme kuvvetidir. Hava ve su ile etkileşimde bulunan araç da hareketi sırasında harekete dik yüzey büyük olduğunda daha büyük hava ve su direncinin etkisinde kalır. Bu da araçların hareketi sırasında hızlarının azalmasına neden olur. Yeni model araçlarda hava ve su ile etkileşen yüzey alan daha küçük tasarlanarak hava direncinin aracın hızına etkisi azaltılmış olur.
[syf]7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 90[/syf]

Yanda görseli verilen Hovercraft (Hoverkraft), hava yastığı üzerinde hareket eder. Hava yastığının temas yüzeyleri ile su birbirinden havayla ayrıldığı için sürtünme azaltılmış olur. Bunun sonucunda da Hovercraft diğer deniz taşıtlarına göre daha süratli yol alır.

Hava ve su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlamak ister misiniz? Bunun için aşağıdaki etkinliği yapınız.

HAVA VEYA SU DİRENCİNİN ETKİSİNİ AZALTMA

Bu çalışmada sizden hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir model hazırlamanız beklenmektedir. Çalışmanızı hazırlarken 11. sayfadaki “Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?” bölümünü okumalısınız. Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size kolaylık sağlayacaktır.

Planlama
• Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik taslak bir model oluşturmak üzere grubunuzla birlikte bir çalışma planı ve zaman çizelgesi hazırlayınız.
• Grup içinde iş bölümü yapınız. Kaynaklardan araştırarak hava veya su direncinin etkisini azaltma yöntemlerini gösteren şematik çizimleri, modelleri ve görselleri inceleyiniz.

Taslak Oluşturma
• Öğrendiklerinizden ve edindiğiniz materyallerden yararlanarak taslak bir model çiziniz.
• Taslak modelde hangi malzemelerin kullanılabileceğini belirleyiniz.

Uygulama
• Model tasarımınızı çizimle gösteriniz.

Sonuç ve Paylaşma

• Tasarımınızın çizimini sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  • Cevap: Sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik.

• Yaptığınız çalışmanızı pazarlayabilirsiniz. Bu amaçla stratejiler geliştirerek modelinizi tanıtınız. Tanıtım için bir reklam (genel ağ) veya televizyon için) tasarlayabilir, gazete haberi şeklinde hazırlayabilirsiniz?

  • Cevap: Sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik.

• Yaptığınız modeli yıl sonunda bilim şenliğinde sunmak üzere saklayınız.

  • Cevap: Sınıf içi ve grupla yapılması gereken bir etkinlik.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 85-86-87-88-89-90 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry