Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Sayfa 113-114-115-116 Cevapları

[giris]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 113-114-115-116 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 113[/syf]

MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

ISINMANIN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER

Öğrendiklerimden Notlar

5. sınıfta ısı ve sıcaklık arasındaki temel farkları, ısı alışverişinin gerçekleşmesine yönelik deneyler yapmayı ve bu deneylerin sonuçlarını yorumlamayı öğrenmiştiniz. Şimdi 5. sınıfta öğrendiklerinizle ilgili aşağıdaki örneği inceleyiniz. İçinde 90 °C sıcaklıkta su bulunan, ısıca yalıtılmış bir ortamda bekletilen kaba, ilk sıcaklığı 25 °C olan biri küçük, diğeri büyük iki demir bilye konuluyor. Suyun ilk sıcaklığı, bilyelerin ilk sıcaklığından fazla olduğu için sudan bilyelere ısı akışı gerçekleşir. Isı akışı, su ve demir bilyelerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder. Buradan ısı veren maddenin sıcaklığı azalır, ısı alan maddenin sıcaklığı artar sonucuna ulaşılabilir. Büyük ve küçük bilyeler sudan çıkarıldığı anda sıcaklıkları eşit olsa da ısıları farklıdır. Bilyeleri eşit miktarda buz bulunan kaplara bıraktığımızda büyük bilyenin daha fazla buz erittiği görülür. Buradan bir maddenin sahip olduğu ısının, kütlesi ile doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Isı alan bir maddenin sıcaklığında artış gözlenebilir. Bu sıcaklık değişimini etkileyen faktörlerden biri maddenin cinsidir. Eşit kütlelerdeki farklı cins maddelere eşit miktarda ısı aktarıldığında maddelerdeki sıcaklık artışları farklı olur. Çünkü bu maddelerin öz ısıları birbirinden farklıdır. 1 g saf maddenin sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. Öz ısının birimi cal/g°C (kalori bölü gram çarpı derece selsiyus) veya J/g°C’tur (Jul bölü gram çarpı derece selsiyus). Saf maddelerin öz ısısı birbirinden farklıdır. Bundan dolayı öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı “c” sembolü ile gösterilir.

• Suyun öz ısısı 4,18 J/g°C’tur. Buna göre 1 g suyun sıcaklığını 1 °C artıran ısı miktarı 4,18 J’dür.
• Zeytinyağının öz ısısı 1,96 J/g°C’tur. Buna göre 1 g zeytinyağının sıcaklığını 1 °C artıran ısı miktarı 1,96 J’dür.
• Demirin öz ısısı 0,46 J/g°C’tur. Buna göre 1 g demirin sıcaklığını 1 °C artıran ısı miktarı 0,46 J’dür.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 114[/syf]

DENEY

MADDENİN CİNSİNİN ISINMAYA ETKİSİNİ GÖZLEMLEYELİM

eşit kollu terazi, tartım takımı, su, zeytinyağı, termometre, 2 adet 250 mL’lik erlenmayer, 2 adet sacayak, 2 adet ispirto ocağı, kronometre, çakmak veya kibrit.

Yapım Aşamaları

1. Eşit kollu terazi ile 100 g su ve 100 g zeytinyağı tartınız.
2. Tarttığınız suyu ve zeytinyağını erlenmayerlere koyunuz.
3. Erlenmayerlerdeki sıvıların sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazınız.
4. Erlenmayerleri sacayakların üzerine yerleştiriniz. Sacayakların altına koyduğunuz özdeş ispirto ocaklarını aynı anda yakınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
5. Erlenmayerlerdeki sıvıları beşer dakika ısıtınız.
6. Beş dakika sonunda erlenmayerlerdeki sıvıların son sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydediniz.
7. Su ve zeytinyağındaki sıcaklık değişimlerini hesaplayınız.

Sonuca Varma

1. Aynı miktarda ısı aktardığınız hâlde su ve zeytinyağında gözlemlediğiniz sıcaklık değişimleri arasında farklılık olmasının sebebi nedir?

  • Cevap: Suyun ve zeytinyağının öz ısıları farklıdır. Zeytinyağının öz ısısı, suyun öz ısısından daha düşük olduğu için sıcaklığı daha kısa sürede artar.

2. Su ve zeytinyağı aynı anda soğumaya bırakıldığında hangisinin sıcaklığı daha kısa zamanda azalır?

  • Cevap: Suyun ve zeytinyağının öz ısıları farklıdır. Zeytinyağının öz ısısı, suyun öz ısısından daha düşük olduğu için sıcaklığı daha kısa sürede artar.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 115[/syf]

Yandaki tabloda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir.

• Tabloya göre öz ısısı daha düşük olan kurşun, ısı değişimlerinden daha kısa sürede etkilenir. Bu nedenle tabloda verilen maddelerin eşit kütlelerine eşit miktarda ısı aktarıldığında kurşunun sıcaklık değişimi daha fazla olur.
• Tabloya göre öz ısısı daha yüksek olan alüminyum, ısı değişimlerinden daha uzun sürede etkilenir. Bu nedenle tabloda verilen maddelerin eşit kütlelerine eşit miktarda ısı aktarıldığında alüminyumun sıcaklık değişimi en az olur.
Bir cezve dolusu suyu mu yoksa bir çaydanlık dolusu suyu mu ısıtmak için daha çok ısı enerjisi harcanır? Bu soruyu cevaplayabilmek için bir deney yapalım.

DENEY

MADDENİN KÜTLESİNİN ISINMAYA ETKİSİNİ GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler

geniş cam kap, eşit kollu terazi, tartım takımı, 3 adet erlenmayer, 3 adet termometre, 3 adet ispirto ocağı, 3 adet sacayak, kronometre, kibrit veya çakmak, musluk suyu.

Yapım Aşamaları

1. Arkadaşlarınızla dört beş kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Geniş cam kaba musluk suyu doldurunuz.
3. Eşit kollu terazi ve tartım takımı kullanarak 50 g, 100 g, 150 g su ölçünüz. Bu suları erlenmayerlere boşaltınız.
4. Erlenmayerlerdeki suların sıcaklıklarını termometre ile ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kaydediniz.
5. Erlenmayerleri sacayakların üzerine yerleştiriniz. Sacayakların altına koyduğunuz özdeş ispirto ocaklarım aynı anda yakınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
6. Erlenmayerlerin içindeki suların sıcaklıklarını ikişer dakika aralıklarla ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kaydediniz.
7. Erlenmayerlerdeki suların kaç dakika sonra kaynamaya başladığını aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Sonuca Varma

1. Erlenmayerlerdeki sulara eşit miktarda ısı aktarıldığı hâlde eşit süre sonunda suların sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi nedir?

  • Cevap: Deneyde, ilk sıcaklıkları aynı olan sulardan kütlesi az olan suyun daha kısa sürede, kütlesi fazla olan suyun ise daha uzun sürede kaynama sıcaklığına ulaştığını gözlemlediniz. Bundan dolayı kütlesi fazla olan suya daha fazla, kütlesi az olan suya ise daha az ısı aktarılmıştır.

2. Hangi erlenmayerdeki su en geç kaynadı? Niçin?

  • Cevap: Deneyde, ilk sıcaklıkları aynı olan suları eşit sürede ısıttığımızda kütlesi en az olan sudaki sıcaklık artışının en fazla, kütlesi en fazla olan sudaki sıcaklık artışının ise en az olduğunu gözlemlediniz.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 116[/syf]

Yaptığınız deneydeki değişken grupları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz. Deneyde, ilk sıcaklıkları aynı olan sulardan kütlesi az olan suyun daha kısa sürede, kütlesi fazla olan suyun ise daha uzun sürede kaynama sıcaklığına ulaştığını gözlemlediniz. Bundan dolayı kütlesi fazla olan suya daha fazla, kütlesi az olan suya ise daha az ısı aktarılmıştır. Bu durum yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Aynı maddenin ilk sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı örneklerinin kaynama sıcaklığına ulaşması için kütlesi fazla olana daha fazla ısı aktarılmalıdır. Deneyde, ilk sıcaklıkları aynı olan suları eşit sürede ısıttığımızda kütlesi en az olan sudaki sıcaklık artışının en fazla, kütlesi en fazla olan sudaki sıcaklık artışının ise en az olduğunu gözlemlediniz. Bu durum yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Aynı maddenin kütlesi fazla ve az olan örnekleri özdeş ısıtıcılarla eşit süreler boyunca ısıtıldığında kütlesi az olanın sıcaklığı daha fazla artar.

DENEY

MADDEDEKİ SICAKLIK ARTIŞININ ISINMAYA ETKİSİNİ GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler: 2 adet 250 mL’lik erlenmayer, 2 adet ispirto ocağı, tartım takımı, eşit kollu terazi, su, termometre, buz kalıpları (6 adet), 2 adet sacayak, kronometre, çakmak veya kibrit.

Yapım Aşamaları

1. İki erlenmayere koymak için eşit kollu terazi ile 200 g su tartınız.
2. Erlenmayerlere tarttığınız suyu koyunuz.
3. Erlenmayerlerdeki suların sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı sonraki sayfada verilen tabloya yazınız.
4. Erlenmayerleri sacayakların üzerine yerleştiriniz. Sacayakların altına koyduğunuz ispirto ocaklarını aynı anda yakınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
5. Erlenmayerlerden birindeki suyu 3 dk., diğerindeki suyu ise 6 dk. ısıtınız.
6. Belirtilen süreler sonunda erlenmayerlerdeki suların son sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı sonraki sayfada verilen tabloya yazınız.

  • Cevap: Bu deneyin sonucu diğer sayfadadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 113-114-115-116 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap