Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları

[giris]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 70[/syf]

KATI BASINCINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

Aşağıdaki görsellerde verilen durumları inceleyiniz. Sizce bu durumların görülme sebebi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bütün cisimler temas ettiği yüzeylere ağırlıklarından dolayı kuvvet uygular. Otomobillerin kumlu yüzeylerde tekerlek izi bırakmasının, canlıların karlı veya kumlu zeminlerde ayak izinin oluşmasının sebebi cisimlerin yüzeylere uyguladığı bu kuvvettir.

Bütün cisimler temas ettiği yüzeylere ağırlıklarından dolayı kuvvet uygular. Otomobillerin kumlu yüzeylerde tekerlek izi bırakmasının, canlıların karlı veya kumlu zeminlerde ayak izinin oluşmasının sebebi cisimlerin yüzeylere uyguladığı bu kuvvettir. Peki, katı cisimlerin yüzeye yaptığı etki hangi değişkenlere bağlıdır? Şimdi bu soruya cevap verebilmek için bir deney yapınız.

 • Cevap: Basınç kuvveti de bir yüzeye uygulanan basınçla yüzey alanının çarpımına eşittir: F = P x A. Katı basıncı yüzeye uygulanan kuvvete ve yüzeyin alanına bağlıdır.

DENEY

KATİLARDA BASINCI GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler: 6 adet özdeş cam kâse, düz ve geniş cam kap, sünger, 2 adet özdeş kitap.

Yapım Aşamaları

1. Aşama
1. Düz ve geniş kabın zeminine kalın bir tabaka olacak şekilde süngeri yerleştiriniz.
2. Cam kâseyi, süngerle oluşturulmuş zeminin üzerine koyunuz. Sünger üzerindeki çökme miktarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sonraki sayfada verilen tabloya kaydediniz.

 • Cevap: Bu deneyin sonucu diğer sayfadadır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 71[/syf]

3. Süngerle oluşturulmuş zemin üzerine önce iki kâseyi, ardından üç kâseyi üst üste koyunuz. Sünger üzerindeki çökme miktarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.

4. Süngerle oluşturulmuş zeminin üzerine özdeş kitaplardan birini yatay, diğerini dikey olarak koyunuz. Kitapların sünger üzerinde oluşturduğu çökme miktarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Sonuca Varma

1. Üst üste konulan kâselerin sünger zemin üzerinde oluşturduğu çökme miktarının farklı olmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Sünger üzerindeki ağırlığın artması süngere uygulanan basıncın da arttırması anlamına gelir. Bu nedenle farklı ağırlıklar altında farklı çökme miktarları gözlemlenir.

2. Kitabın farklı yüzeylerinin sünger zemin üzerinde oluşturduğu çökme miktarının farklı olmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Kitap yatay olarak konulduğunda çökme miktarı azdır çünkü ağırlık süngerin her yerine eşit olarak yayılır. Ancak kitap dikey olarak konulduğunda çökme miktarı artar çünkü süngeri tamamına değil belli bir kısmına ağırlık gelir.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 72[/syf]

Aşağıdaki şekilde verilen içi kitap dolu koli, dikdörtgenler prizması şeklindedir. Koli, farklı yüzey alanları üzerinde kumlu zemine konulmaktadır. Ayı ve fil gibi ağırlığı fazla olan canlıların ayak tabanları dar olsaydı yere yaptığı basınç daha büyük olurdu. Bu durumda canlılar kumlu veya çamurlu yüzeylere daha fazla batar ve yürümekte zorluk çekerdi. Özdeş metal bloklar aşağıdaki şekilde verildiği gibi üst üste konuluyor. Karlı bir zeminde yürüyen insanın elinde veya sırtında ağır bir çanta varken kardaki ayak izinin daha derin olmasının sebebi yere etki eden ağırlığın artmasıdır.

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 73[/syf]

8A sınıfından Hakan’ın deney günlüğünden bir deneyin uygulama aşamalarını okuyunuz. Hakan’ın deney sürecinde çektiği fotoğrafları inceleyiniz.

1. Özdeş iki balonu aynı anda şişirdim.
2. Plastik köpüklerden birine bir tane, diğerine ise elli tane kürdan sapladım.
3. Şişirdiğim balonlardan birini tek kürdan saplı olan plastik tabağa bastırdım. Balonun hemen patladığını gözlemledim.
4. Şişirdiğim diğer balonu elli tane kürdan saplı olan plastik tabağa bastırdım. Balona kuvvet uygulamama rağmen balonun patlamadığını gözlemledim.

Sizce 50 adet kürdana bastırılan balonun patlamamasının sebebi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir ve skaler bir büyüklüktür. Eğer cismin kütlesini sabit tutarsak, yüzey alanının büyüklüğü ile basıncın büyüklüğü ters orantılı olarak değişecektir. Çivili yatak deneyinde olduğu gibi her ne kadar çivilerin sivri kısmı cisme temas etse de, çok sayıda çivinin eklenmesi yüzey alanını genişletmiştir. Ağır iş makinelerinin tekerlek yerine palet kullanmasının nedeni de yüzey alanını genişletmek ve yolda daha kolay ilerlemek içindir.

SIVI BASINCINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

Sıvıların belirli bir şeklinin olmadığını ve bulunduğu kabın şeklini aldığını biliyorsunuz. Sıvılar, içinde bulunduğu kabın tüm yüzeylerine basınç uygular. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Sıvıların temas ettiği yüzeylere uyguladığı basıncın hangi değişkenlere bağlı olduğunu gözlemlemek için kitabınızda verilen deneyleri yapınız.

 • Cevap: Bu deneyleri kendiniz yapmanız gerekmektedir. Yorum yaparsanız biz de size yardımcı oluruz. Yorum kısmına yüklenin.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 74[/syf]

DENEY

SIVILARDA BASINCI GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler: plastik su şişesi, bant, su, cetvel, toplu iğne.

Yapım Aşamaları

1. Plastik su şişesinin altına, ortasına ve ağzının yakın kısmına toplu iğneyle eşit büyüklükte delikler açınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.). Plastik şişenin üzerine açtığınız deliklerin aynı hizada olmasına dikkat ediniz.
2. Delikleri bantla kapatınız.
3. Plastik su şişesini ağzına kadar suyla doldurunuz.
4. Plastik su şişesini, cetvelin başlangıç kısmına koyunuz.
5. Delikleri kapatan bantları açınız.
6. Suyun deliklerden ne kadar uzağa fışkırdığını gözlemleyiniz.
7. Gözlemlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Sonuca Varma

Suyun plastik şişelerdeki deliklerden farklı mesafelere fışkırmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Suyun deliklerden fışkırmasının sebebi, suyun deliklere uyguladığı basınçtır. Deneyde suyun plastik şişenin tabanına yakın delikten en uzak mesafeye, ağzına yakın kısmındaki delikten ise en yakın mesafeye fışkırdığını gözlemlediniz. Çünkü sıvılarda basınç, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 75[/syf]

DENEY

SIVILARDA BASINCI GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler balon, makas, huni, paket lastiği, huniye geçebilecek genişlikte hortum, U borusu, gıda boyası, su, etil alkol, şekerli su, 2 adet cam kap, makas, üç ayak (2 adet), destek çubuğu (2 adet), bağlantı parçası (2 adet).

Yapım Aşamaları

1. Balonu şişirerek esnetiniz.
2. Esnettiğiniz balonun ağız kısmını makasla kesiniz (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
3. Balonun alt kısmını, huninin ağız kısmına paket lastiği ile sabitleyiniz.
4. Huninin açıkta kalan ucuna hortum geçiriniz.
5. Destek çubuğu, üç ayak ve bağlantı parçalarıyla 2 adet askı düzeneği oluşturunuz.
6. U borusunu askı düzeneğine sabitleyiniz.
7. Hortumun diğer ucunu, U borusuna geçiriniz.
8. U borusuna gıda boyası ile renklendirilmiş su koyunuz.
9. Cam kaplardan birine 1 L etil alkol koyunuz.
10. Diğer cam kaba 1 L şekerli su koyunuz.
11. Huniyi içerisinde etil alkol bulunan cam kaba 5 cm daldırınız. U borusundaki renklendirilmiş suyun hareketini gözlemleyiniz.
12. Huniyi içerisinde şekerli su bulunan cam kaba 5 cm daldırınız. U borusundaki renklendirilmiş suyun hareketini gözlemleyiniz.

Sonuca Varma

1. Huni, cam kaba daldırıldığında U borusundaki renklendirilmiş su seviyesinin yükselmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Şekerli suyun yoğunluğu, etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğundan aynı derinlikteki şekerli su, etil alkolden daha büyük basınç oluşturur. Bu nedenle şekerli suya daldırılan huninin üzerindeki balon daha fazla içeri göçer

2. Huni, hangi sıvıya daldırıldığında U borusundaki renklendirilmiş su seviyesi daha fazla yükseldi? Sizce bu durumun sebebi nedir?

 • Cevap:  Şekerli suya daldırılan huninin üzerindeki balon daha fazla içeri göçer. Balona etki eden basınç, U borusunun diğer kolundaki renklendirilmiş suyun daha fazla yükselmesine neden olur.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 76[/syf]

Gazlar da katı ve sıvılar gibi temas ettiği yüzeylere ağırlıklarından dolayı basınç uygular. Şimdi yapacağımız deneyle gazların basıncını gözlemleyelim.

DENEY

GAZLARDA BASINCI GÖZLEMLEYELİM

Gerekli malzemeler: cam bardak, pipet, su.

Yapım Aşamaları

1. Cam bardağı suyla doldurunuz.
2. Pipeti, cam bardaktaki suya daldırınız.
3. Parmağınızla, pipetin cam bardağın dışında kalan ucunu kapatınız.
4. Pipeti cam bardaktan dışarı çıkarınız. Neler olduğunu gözlemleyiniz.
5. Parmağınızı pipetin ucundan kaldırınız. Neler olduğunu gözlemleyiniz.

Sonuca Varma

1. Parmağınızla pipetin bir ucunu kapattığınızda pipetin içindeki su neden dökülmedi?

 • Cevap: Deneyde bir ucunu kapattığınız pipetten su dökülmemesinin sebebi havanın pipetin içindeki suya basınç uygulamasıdır. Tabii su da havaya basınç uygular. Fakat havanın suya uyguladığı basınç, suyun havaya uyguladığı basınçtan daha fazladır.

2. Parmağınızı pipetin ucundan kaldırdığınızda pipetin içindeki su neden döküldü?

 • Cevap: Deneyde pipetin ucundaki parmağınızı kaldırdığınızda pipetteki suyun dökülmesinin sebebi pipetin üst ve alt deliklerinden suya etki eden gaz basıncının birbirini dengelemesidir. Bu durumda pipetteki su, sıvı basıncının etkisiyle akmaya başlar.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 77[/syf]

Sıvı yağa etki eden açık hava basıncı yağın dökülmesini engeller. Bu durumu önlemek amacıyla teneke üzerinde ikinci bir delik açılır. Diğer delikten tenekeye giren hava da sıvı yağa basınç uygular. Sıvı yağ, üzerine etki eden açık hava basıncının etkisiyle itilir ve tenekeden çıkar. Açık hava basıncı, yeryüzündeki bütün varlıklara etki ettiği gibi insanlara da etki eder. Ancak bu basınç, vücudun iç basıncı (kan basıncı, vücudumuzdaki gazların yaptığı basınç vb.) tarafından dengelendiği için insanlar tarafından hissedilmez. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça azalır. Çünkü yükseğe çıkıldıkça üzerimize etki eden havanın ağırlığı azalır. Aşağıdaki şekli inceleyiniz. K, L ve M noktalarına etki eden açık hava basınçları arasındaki ilişki K > L > M şeklindedir.

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 78[/syf]

KATI, SIVI VE GAZLARIN BASINÇ ÖZELLİKLERİNİN GÜNLÜK YAŞAM VE TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

Eşit ağırlıktaki tavuğun ve ördeğin toprak zeminde batma miktarı birbirinden farklıdır. Tavuk, toprak zemine ördekten daha fazla batar. Bu durumun sebebi, ördeğin ayaklarının perdeli olmasıdır. Ördek, perdeli ayaklara sahip olduğu için ördeğin toprağa temas ettiği yüzey alanı daha fazladır. Bu nedenle yere daha az basınç uygular ve kuma daha az batar.

Bıçakların uç kısmı köreldiğinde ekmek, meyve vb. yiyeceklerin kesilmesi zor olur. Böyle durumlarda bıçaklar genellikle bilenir. Bilenen bıçağın cisimlere temas eden yüzeyi azalır ve cisimlere uyguladığı basınç artar. Böylece nesneleri bıçakla kesmek kolaylaşır. Kamyonların lastikleri hem çok sayıdadır hem de geniştir. Bu nedenle kamyonların yere temas eden yüzeyi artar. Böylece kamyonların yere yaptığı basınç azalır ve kamyonların yolların şeklini bozması önlenir. Trenlerin tekerlek sayısının fazla olduğu dikkatinizi çekmiştir. Tekerlek sayısının fazla olması, trenin raylara temas eden yüzey alanını artırır. Böylece trenin raylara yapacağı basınç azalır ve rayların şeklinin bozulması önlenir. İş makinelerinin gerektiğinde toprağı kazmasını sağlayan kepçelerinin uç kısmı sivridir. Sivri yüzeyler kepçenin toprağa temas eden yüzeyini azaltır. Bunun sonucunda kepçenin toprağa uyguladığı basınç artar ve kepçe, toprağa daha kolay girer.

SIVILARDA BASINÇ ÖZELLİKLERİNİ GÖZLEMLEYELİM

Gerekli Malzemeler pinpon topu, iğnesi çıkarılmış şırınga, su, toplu iğne.

Yapım Aşamaları

1. Pinpon topunun üzerine toplu iğneyle bir delik açınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
2. İğnesi çıkarılmış şırıngayı pinpon topundaki deliğe sokunuz.
3. Pinpon topunda toplu iğneyle 7-8 tane delik açınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
4. İğnesi çıkarılmış şırınganın pistonunu çıkarınız ve şırıngayı su ile doldurunuz.
5. Şırınganın pistonunu ileri doğru itiniz ve neler olduğunu gözlemleyiniz.

Sonuca Varma

İğnesi çıkarılmış şırınganın pistonunu ittiğinizde suyun, pinpon topundaki deliklerden fışkırmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Şırınganın pistonuna kuvvet uyguladığınızda oluşan basınç, su tarafından iletildi. Bunun sonucunda pinpon topundaki her delikten eşit miktarda su fışkırdı. Bu deneyde sıvılarla ilgili şu ilkeyi gözlemledik: Kapalı kaplardaki sıvılar, üzerlerine uygulanan basıncı temas ettiği bütün yüzeylere dik olarak her yönde ve aynı büyüklükte iletir. Bu ilke Pascal prensibi olarak bilinir.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 79[/syf]

Bazı kişiler yastık ve yorganları vakumlama poşetine koyar. Poşetin içindeki havanın, elektrik süpürgesi ile çekilmesi sonucunda poşetteki hava basıncı azalır. Bunun sonucunda poşetin dış kısmına etki eden hava basıncının etkisi daha fazla hissedilir. Havanın uyguladığı basınç, yastık ve yorganı sıkıştırır. Böylece yastık ve yorgan daha az yer kaplar. Boş meyve suyu kutusundaki havayı pipetle içinize çektiğinizde kutunun iç yüzeyine temas eden hava miktarı azalır. Ardından kutunun içerisindeki hava basıncı azalır ve kutunun dış kısmına etki eden açık hava basıncının etkisi daha fazla hissedilir. Havanın uyguladığı basınç, meyve suyu kutusunun içine doğru göçmesine neden olur. Ünitemizde bilimsel bilgi türü olan ilkeler ve prensipler sayesinde, bilimin günlük hayattaki uygulama alanlarının arttığını ve insanların hayatını kolaylaştırdığını öğrendik.

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap