Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Sayfa 98-99-100 Cevapları

[giris]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 98-99-100 Cevapları ve Soruları[/giris] [syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 98[/syf]

Yaygın olarak kullanılan bazı bileşiklerin formüllerini geçmiş yıllardaki fen bilimleri derslerinde öğrenmiştiniz. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

Bileşiklerin formülleri incelenerek aşağıdaki soruların cevapları bulunabilir:

Verilen bu bileşikler hangi elementlerden oluşmaktadır?

  • Cevap: Hidrojen ve oksijen gazlarının belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal tepkimeye girmesi sonucu su oluşur. Bu kimyasal tepkimenin ürünü sudur. Suyun kimyasal yapısı, hidrojen ve oksijenin kimyasal yapısından farklıdır.

Verilen bu bileşiklerin yapısında hangi elementlerden kaç tane bulunmaktadır?

  • Cevap: Metan, bitki ve hayvan kalıntılarının binlerce yıl toprak altında sıkışması sonucu oluşan, formülü CH4 olan bir bileşiktir. Metan gazının oluşumu kimyasal tepkimelere örnektir. Metan gazının oksijenle kimyasal tepkimeye girmesi sonucu oluşan ürünler karbondioksit ve sudur.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 99[/syf]

Paslı demirin kimyasal yapısı, pas tutmamış demirin kimyasal yapısından farklıdır. Çünkü demir paslanırken kimyasal değişime uğrar. Demirin paslanma süreci kimyasal tepkimelere örnektir. Paslı demirin kütlesi, tepkimeye giren demir ve oksijenin toplam kütlesine eşittir. Bu durum bütün kimyasal tepkimelerde gözlenir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, tepkime sonucunda elde edilen ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Buna kütlenin korunumu adı verilir

DENEY

KİMYASAL TEPKİMELERDE KÜTLENİN KORUNUMUNU GÖZLEMLEYELİM

demir tozu, kükürt tozu, elektronik terazi, spatül, saat camı, mıknatıs, deney tüpü, balon, ispirto ocağı, tüp maşası, çakmak veya kibrit, paket lastiği.

Yapım Aşamaları

1. Spatül yardımıyla aldığınız demirtozundan 21 gram, kükürt tozundan ise 12 gram elektronik teraziyle tartınız.
2. Demir tozu ve kükürt tozunu saat camına koyarak karıştırınız. Karışıma mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçları gözlemleyiniz.
3. Deney tüpü ve balonun kütlesini elektronik teraziyle tartınız.
4. Karışımı deney tüpüne koyunuz. Balonu deney tüpünün ağzına paket lastiğiyle sabitleyiniz.
5. İspirto ocağını yakınız (Bu işlem sırasında öğretmeninizden yardım isteyiniz.).
6. Deney tüpünü tüp maşasıyla tutunuz. Karışımı ispirto ocağında ısıtınız. Karışımdaki değişiklikleri gözlemleyiniz.
7. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz maddeyi soğumaya bırakınız.
8. Isıtma sonucunda elde edilen maddedeki değişimleri gözlemleyiniz. Bu maddeye mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçları gözlemleyiniz.
9. Isıtılan ve içinde yeni madde oluşan deney tüpünün kütlesini elektronik teraziye koyarak tartınız.
10. Elektronik terazide okuduğunuz değeri, deney tüpü ve balonun kütlesinin toplamından çıkarınız.

  • Cevap: Bu deneyin cevabı diğer sayfadadır.
[syf]8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 100[/syf]

Sonuca Varma

1. Isıtma sonucunda elde ettiğiniz maddenin rengi demir tozu ve kükürt tozunun rengiyle aynı mıdır, farklı mıdır?

  • Cevap: Isıtma sonucu elde ettiğimiz maddelerin renkleri farklıdır. Çünkü demir tozu ve kükürt tozu kimyasal değişime uğramıştır.

2. Isıtma sonucunda elde ettiğiniz maddenin mıknatıs tarafından çekilmemesinin sebebi nedir?

  • Cevap: Elimizdeki madde kimyasal değişime uğradığında eski manyetik özelliğini kaybetmiştir. Bu nedenle mıknatıs tarafından çekilmez.

3. Etkinliğin son aşamasında elde ettiğiniz değerle kükürt ve demir tozunun kütlelerinin toplamı arasındaki ilişki nedir?

  • Cevap: Demir ve kükürt birleşerek farklı bir birleşik oluşturdu. Tepkimeye girmeden önceki toplam kütle tepkime sonrası kütleye eşittir.

Demir tozu gri, kükürt tozu ise sarı renkte olmasına rağmen ısıtılma sonucunda oluşan maddenin renginin siyah olduğunu fark etmişsinizdir. Renk değişimi kimyasal tepkimenin bir göstergesidir. Deneyde demir tozu-kükürt tozu karışımına mıknatıs yaklaştırıldığında mıknatısın demir tozunu çektiğini fark etmişsinizdir. Ancak ısıtılma sonucunda elde edilen demir sülfür bileşiği mıknatıs tarafından çekilmez. Çünkü bu maddenin kimyasal özellikleri hem demir tozunun hem de kükürt tozunun kimyasal özelliklerinden farklıdır. Deneyde gözlemlediğiniz sonuçlardan biri de oluşan demir sülfür bileşiğinin kütlesinin tepkimeye giren demir ve kükürt tozu kütlelerinin toplamına eşit olmasıdır.

Yaptığınız deneyde 21 g demir tozu ile 12 g kükürt tozunun ısıtılması sonucu 33 gram demir sülfür bileşiği elde ettiniz. Buna göre bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamının kimyasal tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütlesine eşit olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayınları Sayfa 98-99-100 Cevapları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap