Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite İnsan ve Çevre Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite İnsan ve Çevre  Sayfa 243, 244, 245 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite İnsan ve Çevre Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 243 Cevabı

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D“, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

 • Cevap

(Y) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir. Yanlış (Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden doğal afetlerdir.)
(D) Çevre kirliliği, orman yangınları, kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.
(Y) Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenmiş canlılardır.  (Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardır.)
(D) Tarım zararlılarına karşı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
(Y) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz. (Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.)
(D) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.
(Y) Tanker kazaları hava kirliliğine sebep olur. (Tanker kazaları su kirliliğine sebep olur.)
(D) Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır.
(D) Deprem sırasında koşarak binadan çıkmaya çalışmamalıyız.
(D) Yanardağlara yakın yerlerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır.

B- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
sera etkisi – biyoçeşitlilik – piller – toprak kirliliği – nesli tükenmiş – asit yağmurları – hava kirliliği

 • Cevap

Dinozor, Moa kuşu, Mamut nesli tükenmiş canlılardandır.
✓ Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır.
Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olur.
Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda sera etkisi oluşur.
Hava kirliliği asit yağmurlarına sebep olur.
Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olur.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 244 Cevabı

1) Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
A) Nüfusun hızla artması
B) Fosil yakıtların çok tüketilmesi
C) Doğal yasam alanlarının korunması
D) Orman yangınları

 • Cevap: C

2) Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.
B) Kirlilikten en çok D türü etkilenmiştir.
C) C türü birey sayısını artırmıştır.
D) B türü kirlilikten D türünden daha az etkilenmiştir.

 • Cevap: A

3) I. Asit yağmurları I. Asit yağmurları
II. Küresel ısınma
III. Deprem
IV. Sel
V. Ozon tabakasının incelenmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?
A) I, II ve III
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve V

 • Cevap: D

4) Temizlik maddelerinde kullanılan katkı maddeleri evlerin atık sularının nehir, göl ve denizlere karışmasıyla buralarda birikir. Bunun sonucunda buralarda yaşayan canlıların olumsuz etkilenerek üreyemediği tespit edilmiştir.
Bu konudaki bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre araştırmayı yapan kişi elde ettiği verileri aşağıdaki hangi grafikle gösterebilir?

 • Cevap: C

5) Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
A) Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması
B) Otomobillerden çıkan egzoz dumanı
C) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
D) Yanardağ püskürtmeleri

 • Cevap: C

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 245 Cevabı

6) Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
A) Sudaki oksijen miktarı azalır.
B) Biyoçeşitlilik azalır.
C) Tür çeşidi ve sayısı artar.
D) Su kirliliği ortaya çıkar.

 • Cevap: C

7) Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
A) Erozyon
B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği
D) Toprak kirliliği

 • Cevap: B

8) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
A) Anadolu leoparı
B) Ankara keçisi
C) Van kedisi
D) Denizli horozu

 • Cevap: A

9) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
A) Koyun
B) At
C) Kardelen çiçeği (bitkisi)
D) Panda

 • Cevap: C

10) Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili; Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;
I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli
II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli
III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli
IV. Doğal yaşam alanları korunmalı İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

 • Cevap: D

11) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A) Toplu taşıma araçları kullanılmamalı
B) Plastik ambalajlar tercih edilmemeli
C) Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı
D) Fosil yakıtların yerine güneş enerjisinden yararlanılmalı.

 • Cevap: A

12) I. Doğa dengesini korur.
II. Sağlığımızı korur.
III. Ekonomiye katkıda bulunur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

13. Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A) Yapay gübre kullanmak
B) Sanayi kuruluşlarını tarım alanlarının dışına kurmak
C) Tarım ilaçlarını bilinçli kullanmak
D) Evsel atıkları toprağa karışmayacak şekilde depolamak

 • Cevap: A

14) Aşağıdakilerden hangisi çok hızlı ve ani gelişen, çok miktarda can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri değildir?
A) Deprem
B) Kuraklık
C) Sel
D) Heyelan

 • Cevap: B

15) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
A) Elektrik ve doğal gaz sigortalarını kapatmak
B) Su vanalarını kapatmak
C) Deprem çantası hazırlamak
D) Pencerelerden uzak durmak

 • Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243, 244, 245 Cevabı Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fen Bilimleri Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!